Forum Dragon Ball Nao
» Szukaj » Znaleziono 1 wynik

Demokracja

Salvador

Odp.: 82
Wyś.: 11.213
Nie zamierzam piętnować wszystkiego, co z demokracją związane. Jednakże to, co stanowi jej fundament, jest niepokojące. Demokracja niesie za sobą ideę równości obywateli w decydowaniu o kształcie państwa poprzez udział w wyborach. Tu pojawia się mój zdecydowany sprzeciw. Idea przyznawania każdemu, kto osiągnął wymagany wiek, prawa wpływu na kierunek, w jakim podąży państwo, powinna budzić obawy.

Posłużę się analogią – przyznawanie każdemu możliwości do głosowania w wyborach jest jak rozdawanie prawa jazdy, bez konieczności wykazania się znajomością przepisów. Dlaczego w sprawie tak fundamentalnej, jak kształt państwa, dopuszcza się do głosu każdego, niezależnie od jego wiedzy na temat funkcjonowania państwa, poszczególnych jego władz? Dlaczego pozwalać "budować" państwo poprzez głosowanie również ludziom, których zainteresowanie polityką jest nikłe, bardzo często żadne?

Idea, że każdy, bez względu na wiedzę i inteligencję, może decydować o kształcie państwa i, co za tym idzie, także o moim życiu w wielu dziedzinach, jest absurdalna.
Przejdź do:  
DB NaoForum DB NaoAninoteAnime PhrasesDr. Slump
Powered by phpBB
Copyright © 2001-2018 DB Nao
Facebook