Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pół diagramu. Zaczernione pola utworzą rysunek. Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danej grupie. Na przykład: trzy liczby 6 3 1 oznaczają trzy grupy - pierwszą tworzy sześć czarnych kratek, drugą trzy, a trzecią stanowi jedna czarna kratka. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole nie zaczernione. Jasne kratki mogą oczywiście pozostać także na początku i na końcu rzędu. Górna połowa obrazu jest symetryczna do dolnej - dla ułatwienia.


Krzyżówka pochodzi z witryny www.DBNao.net. Zapraszam ponownie.