--- [ Regulamin ] ---

Obowiązki uczestnika:
A) Po zarejestrowaniu strony, uczestnik powinien w przeciągu tygodnia zamieścić na niej button od TopListy.
B) Każdy uczestnik może tylko raz zarejestrować swoja stronę. Nawet, gdy będzie ona pod innym adresem.
C) Po dodaniu swojej strony uczestnik deklaruje, iż będzie namawiał widzów tylko uczciwie do głosowania, i że nie będzie stosował żadnych niedozwolonych metod.
D) Uczestnik zobowiązuje się do umieszczenia buttona w widocznym miejscu na stronie.
Obowiązki TopListy:
A) Zobowiązuje się dawać wszystkim uczestnikom równe szanse konkurowania w TopLiście.
B) Zaliczać uczciwie głosy, nie odejmować, oraz nie dodawać nikomu na lewo punktów.
C) Przestrzegać wobec wszystkich jednakiego Regulaminu.
D) W razie nieuczciwości jednego z uczestników, natychmiast kasować wszystkie głosy.
E) Dokonywać resetów TopListy, aby dawać szanse nowym uczestnikom.
Zabrania się uczestnikom TopListy:
A) Stosować nowootwierających się okien ze stroną TopListy.
B) Stosować niewidocznych ramek IFRAME, z otwierającą się stroną TopListy.
C) Stosować skryptów, dzięki którym po kliknieciu prawym przyciskiem otwiera się strona TopListy z głosowaniem.
D) Zabrania się namawiania ludzi do kliknia w nieuczciwy sposób.
E) Zabrania się sytuacji, w której aby wejść na stronę trzeba zagłosować. Dozwolone jest to tylko na podstronach.
F) Stosowania innych nie zaakceptowanych przez TopListę buttonów.
G) Zabrania się pisania czego innego w odnośnikach od tego co jest pod adresem odnośnika.
H) Zabrania się umieszczania na TopLiście zbyt dużego bannera, gdyż może zostać usunięty.
Postanowienia końcowe:
A) Treść strony nie musi być tylko związana z tematyką mangi, anime czy Japonii.
B) W przypadku złamań Regulaminu konto uczestnika, może być wyzerowane.
C) TopLista zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu.