Wednesday, 14 April 2021, 22:20. 104 Day of Year.
   Name day Izabeli, Jadwigi, Lamberta, Waleriana.

   Polish Version English VersionMessage Board
Dragon Ball Nao

News
About us
Advertising
Guest Book
Links
Page Story

Dr. Slump Review

Characters [63]
Food
Manga
Places [14]
Polish Names
Inventions [23]

Galleries [86]
Animated Gifs [15]
Other Multimedia [11]
Screens [80]
Wallpapers / BGs [03 / 01]

Seiyū
Lyrics [04]

Quiz
Poll

Users on-line: 274
 Registered: 1
  *Shounen
 Hidden: 0
 Guests: 273

Users: 10.848
Topics: 12.017
Posts: 227.855
 (37,64 posts per day)
Comments: 482

Page exists for: 7.086 days


Inne » Seiyū

W tym dziale znajdują się prawie wszystkie imiona i nazwiska tych ludzi, którzy podkładali głosy bohaterom Doctora Slumpa w tym anime.

 
Kenji Utsumi:Norimaki Sembē
Mami Koyama:Norimaki Arale
 
Hiroshi Ōtake:Niko-chan Daiō
Isamu Tanonaka:Gara
Kazuko Sugiyama:Kimidori Akane
Kei'ichi Noda:Mashirito (drugi)
Mariko Mukai: Yamabuki Midori
Masaharu Satō:Pagos
Mitsuko Horie:Obotchaman
Nachi Nozawa:Mashirito (pierwszy)
Naomi Jinbo:Kimidori Aoi
Soramame Pīsuke
Seiko Nakano:Gatchan
Shigeru Chiba:Niko-chan Kerai
Tsun Tsukutsun
Tesshō Genda:Suppaman
Toshio Furukawa:Soramame Tarō
Yuko Mita:Tsun Tsururin
Norimaki Turbo
 
Banjō Ginga:Kimidori Kon
Eiko Masuyama:Ribon-chan
Hidekatsu Shibata:You Chien
Hideyuki Hori:Autobike Monk
Hideyuki Tanaka:Kaijū Hakase
Scoop-kun
Toriyama Akira (jako człowiek)
Hiroshi Ōtake:Dr. Baka
Tsun Tsuruten
Isamu Tanonaka:Aho! Bird
Toriyama Akira (jako ptak i robot)
Katsue Miwa:Sparrow
Kazuko Sugiyama:Sarada Kinoko
Żona Niko-chan Daiō
Keiko Han:Doranpaia
Keiko Yamamoto:Akiko
Unchi-kun
Kōhei Miyauchi:Kami-sama
Kōji Totani:Soramame Kurikinton
Gang Leader
Goronbo
Parzan
Gyaosu
Yagi
Mariko Mukai:Haru
Masaharu Satō:Field Farmer
Jr. High Principal
Butaberu
Miho Aoyama:Secretary
Mitsuko Horie:Tsun Tsuntsunodanoteiyūgō
Mugihito:Bubibinman
Naoki Tatsuta:Gang Leader's Lackey
Naomi Jinbo:Momotarō
Reiko Katsura:Chibiru
Reiko Kitō:Shoppaman
Ryo Horikawa:Charmy Yamada
Saeko Shimazu:Hiyoko
Shigeru Chiba:Donbe
Matsuyama
Otogi Machine
Time Slipper
Shingo Kanemoto:Hoi Kuin
Shozo Iizuka:Joe Dan
Tetsuo Mizutori:Daigorō Kurigashira
Toshiko Fujita:Polly Bakettsu
Toshio Furukawa:James Boton
Narrator
The Sun


Comments [0]

Current Topics

Pokaż, że masz serce (7.796) - Shounen
Atomówki - serial aktorski (1) - Shounen
Koronawirus (157) - Burt Macklin FBI
Cykl "Prawie wszystkie prace Akiry Toriy... (0) - Shounen
Anime Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Miss... (0) - Katz
Dragon Ball Chio gadżety (1) - gregor94
Cykl "Prawie wszystkie prace Akiry Toriy... (0) - Shounen
Co macie z DB (228) - marobo
[Polska] Rok rządu PiS (65) - Burt Macklin FBI
Kawałek postaci (509) - Shounen

[ BACK TO THE TOP ]