Forum Dragon Ball Nao

» Regulamin Forum

Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Regulamin Forum

§1 Ogólne
Regulamin Forum jest tutaj najważniejszym dokumentem. Korzystanie z forum zacznij od jego przeczytania.

I. Nieznajomość regulaminu
Każdy użytkownik, rejestrując się, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jego nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania kary w przypadku jego złamania.

II. Równość wobec zasad
Niniejszy regulamin odnosi się do każdego użytkownika forum, bez względu na posiadaną przez niego rangę czy pełnioną funkcję.

III. Konta
Każdy użytkownik powinien korzystać tylko z jednego, własnego konta. Zakładanie kilku kont może prowadzić do udzielenia bana, w szczególności dotyczy to osób próbujących podszywać się pod innych, spamujących, bądź w inny sposób łamiących regulamin. Założenie drugiego konta jest akceptowalne, gdy użytkownik dostał bana stałego na dotychczasowe konto.

IV. Zmiany
Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie.

V. Decyzje administratora
Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie dowolnego aspektu forum bez podania przyczyny. Są to w szczególności:
 1. usunięcie konta dowolnego użytkownika
 2. zmodyfikowanie konta dowolnego użytkownika
 3. zablokowanie lub odblokowanie konta dowolnego użytkownika
 4. nadanie, usunięcie lub zmodyfikowanie ostrzeżenia nadanego dowolnemu użytkownikowi

Decyzje administratora są ostateczne. W przypadku odwołań od nich należy skontaktować się z administratorem i złożyć wyjaśnienia z odpowiednim uzasadnieniem. Jeśli jego zdanie jest niezmienne, dalsza dyskusja na temat decyzji jest zabroniona.


§2 Niedozwolone treści

I. Ogólne
Na forum (tzn. w postach, tytułach, nickach, podpisach itp.) niedozwolone jest umieszczanie treści:
 1. pornograficznych lub nawiązujących do pornografii, innych obscenicznych lub przeznaczonych do oglądu tylko przez osoby pełnoletnie
 2. brutalnych, ukazujących przemoc rzeczywistą (nie dotyczy twórczości filmowej itp.)
 3. wulgarnych lub obrażających użytkowników forum lub inne osoby (np. osoby publiczne), zawierających groźby odnoszące się do życia rzeczywistego, dotyczy także wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej (np. gwiazdkowanie, zmienianie liter) oraz cytatów zawierających wyrazy wulgarne (nie dotyczy cytatów z książek itp. użytych w celach informacyjnych)
 4. nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub innych przejawów dyskryminacji
 5. propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, ukazujących hasła, symbole lub ludzi ściśle związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze czy nienawiści (komunizm, faszyzm, nazizm itp.)
 6. łamiących prawo (np. prawa autorskie, prawo o ochronie danych osobowych)
 7. propagujących alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające

II. Linki
Nieoznaczone linki prowadzące do wyżej wymienionych treści są również niedozwolone. Szczególnie zabrania się zamieszczania linków prowadzących do stron niebezpiecznych (wirusy), chyba że w roli informacyjnej z wyraźnym zaznaczeniem, że wejście jest ryzykowne.

III. Odpowiedzialność
Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za istniejące na forum treści, a tym bardziej za materiał, do którego prowadzą zamieszczane na forum linki.


§3 Prowadzenie dyskusji
Forum zostało stworzone specjalnie dla Was z myślą o tym, abyście mogli nawzajem wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusje. Zależy nam na opiniach przemyślanych, które przekazują innym użytkownikom Wasze poglądy. Jeśli nawet nie zgadzacie się z nimi, to nie jest to powód do obrażania ich autorów. Należy zadbać o wysoki poziom dyskusji.

I. Zakładanie tematów
Zakładając nowy temat użytkownik forum jest zobowiązany do przestrzegania poniższych reguł:
 1. Tematy należy zakładać w odpowiednich działach. Każdy dział jest zaopatrzony niewielkim opisem, który należy przeczytać. W razie wątpliwości można zasięgnąć porady moderatora.
 2. Niedozwolone jest zakładanie tematów, gdy na forum znajduje się już temat o identycznej treści lub rozwiązujący dany problem. Przed napisaniem należy więc przejrzeć forum.
 3. Zabrania się zakładania kilku identycznych tematów. Należy wybrać jedno pasujące forum i założyć tam jeden temat o danej treści.
 4. Tytuł tematu musi informować o jego treści. Należy unikać uogólniania i starać się przekazać jak najdokładniej to, co mamy do powiedzenia.

II. Pisanie postów
Pisząc posty użytkownik forum jest zobowiązany do przestrzegania poniższych reguł:
 1. Posty nie mogą zawierać niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści).
 2. W przypadku zakładania nowego tematu - użytkownik forum powinien przedstawić sytuację/problem czytelnie i rzeczowo, a w przypadku udzielania odpowiedzi nie należy zbaczać z tematu.
 3. Użytkownicy forum powinni starać się wnieść swoje zdanie do dyskusji, krytykować, ale nie potępiać, mieć szacunek dla cudzych poglądów i nie osądzać gustów innych.
 4. Zabronione jest pisanie jednego postu pod drugim w krótkim odstępie czasu. W przypadku chęci dopowiedzenia czegoś, należy użyć opcji "edytuj".
 5. Posty muszą być przejrzyste, ale nie krzykliwe, zabrania się nadużywania opcji kolorowania, pogrubiania, podkreślania, kursywy czy powiększania tekstu.
 6. Niedozwolone jest floodowanie, tj. niepotrzebne powtarzanie tego samego tekstu, tej samej litery, znaków interpunkcyjnych lub emotikon.
 7. W postach nie należy umieszczać grafik o dużych rozmiarach lub objętości (zamiast [img]link[/img] należy podać sam link).
 8. Zabronione jest pisanie postów niewnoszących nic do dyskusji. Ważne jest, aby poprzeć swoje zdanie, a nie ograniczyć się do pojedynczego słowa czy emotikony.
 9. Należy starać się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii i nie nadużywać słów kaleczących język polski.
 10. Zabronione jest cytowanie wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób łamiących regulamin, a także nadmiernie długich postów. W takich przypadkach w cytowaniu należy ograniczyć się do konkretnego fragmentu wypowiedzi, do której się bezpośrednio odnosimy.

III. Forum Ustęp
Forum Ustęp zostało stworzone w celu rzeczywistego i efektywnego zwiększenia aktywności użytkowników forum, jako miejsce, w którym istnieje możliwość prowadzenia dyskusji, rozmów, zabaw czy gier w sposób luźny i swobodny. Wszyscy piszący w Ustępie zobowiązani są do przestrzegania następujących reguł:
 1. Żaden post tam zamieszczony nie zostanie dodany do licznika postów przypisanego każdemu indywidualnemu użytkownikowi forum.
 2. Posty mogą być krótkie i mogą ograniczać się do pojedynczych słów czy emotikon.
 3. Bezwzględnie zabronione jest spamowanie, jako sprzeczne z celami powołania tego forum. Decyzję o charakterze danego postu - czy stanowi on zabroniony spam, podejmować będzie moderator. Podpunkt ten dotyczy także nowo zakładanych tematów.
 4. Zabroniony jest offtopic. Umożliwia się jednak stosowanie offtopicu w celu wyjaśnienia problemu powstałego w trakcie prowadzonej dyskusji rozmowy, gry lub zabawy, który pozostaje poza głównym zagadnieniem tematu.
 5. Pozostałe przepisy regulaminu dotyczące niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści) oraz prowadzenia dyskusji (§3 Prowadzenie dyskusji) stosuje się odpowiednio. Pod tym względem Ustęp nie ma żadnych przywilejów.


§4 Avatary - emblematy
Avatary i ich dobór to ważny element każdego forum, gdyż są one jakby naszymi wizytówkami, a dzięki nim forum staje się żywsze i bardziej zróżnicowane. Mając jednak na względzie wygodę przeglądania tematów oraz to, że nie każdy ma szybkie łącze internetowe, każdy avatar musi spełniać odpowiednie kryteria.

I. Parametry i treść
Avatar każdego użytkownika forum musi spełniać następujące kryteria:
 1. maksymalna szerokość to 120 pikseli, natomiast wysokość 130 pikseli
 2. maksymalna objętość obrazka to 40 KB
 3. brak niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści)
 4. brak raptownych, błyskających animacji


§5 Podpisy - sygnatury
Tak jak w przypadku avatarów, dzięki sygnaturom forum staje się ciekawsze. Również tutaj muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, co do wielkości obrazków - tak, aby tematy nie były przez nie rozpychane oraz przeglądanie forum było w miarę wygodne.

I. Parametry i treść
Podpis każdego użytkownika forum musi spełniać następujące kryteria:
 1. zawierać maksymalnie 2 grafiki (obrazek i userbar)
 2. maksymalna szerokość obrazka to 500 pikseli, wysokość 120 pikseli
 3. maksymalna szerokość userbara to 350 pikseli, wysokość 20 pikseli
 4. dozwolona jest także kombinacja, warunkiem jest zachowanie maksymalnych wymiarów 500x120 pikseli
 5. maksymalna objętość grafik to 75 KB
 6. maksymalna ilość znaków to 800
 7. maksymalna ilość linii to 10
 8. w przypadku zamieszczania tekstu, należy ograniczyć liczbę linijek do minimum, starać się nie używać dużej czcionki, aby nie rozpychać podpisu
 9. brak niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści)
 10. brak raptownych, błyskających animacji


§6 Nicki - loginy
Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z nicka niezawierającego niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści) oraz takiego, który nie będzie wprowadzał w błąd innych użytkowników forum - podszywanie się pod innych jest zabronione. Warto wybrać w miarę oryginalnego nicka, a w razie czego poprosić w odpowiednim temacie o jego zmianę, jeśli taki temat funkcjonuje.


§7 Kary
Wielu użytkowników forum łamie obowiązujące zasady, często z niewiedzy, złości, czasem umyślnie, czasem niechcący. Staramy się ustalać motywy, jakie kierowały w tym czasie ludźmi i dawać kary adekwatne do czynu.

I. System kar
W przypadku łamania regulaminu forum użytkownik może dostać jedną z następujących kar od Zarządu:
 1. Upomnienie - najlżejsza z kar, zwrócenie użytkownikowi forum uwagi przez moderatora, że łamie regulamin. Dotyczy zwykle niewielkich przewinień typu floodowanie, offtopic, za duża sygnatura, bezsensowny post, zły dział. Upomnienie, może być w formie dopisku pod postem lub PW od moderatora. Dopisków zabrania się kasować bądź modyfikować.
 2. Ostrzeżenie - standardowa kara, zwrócenie użytkownikowi forum uwagi przez moderatora, że łamie regulamin wraz z odnotowaniem tego na liście w jego profilu. Ostrzeżenie dotyczy większości przewinień: wulgaryzmy, niedozwolona treść, spam, nieregulaminowe avatary, podpisy. Uzyskanie pięciu ostrzeżeń może być równoważne z uzyskaniem bana czasowego lub stałego na konto (zależnie od wagi ostrzeżeń), przy szóstym następuje całkowita blokada konta.
 3. Blokada ShoutBoksa - wyłączenie użytkownikowi ShoutBoksa lub uniemożliwienie mu pisania w nim wiadomości, na stałe bądź na okres czasu. Nakładana z powodu łamania regulaminu w ShoutBoksie.
 4. Blokada avatara - uniemożliwia zamieszczanie obrazka w profilu, na stałe bądź na okres czasu. Stosowana w przypadku notorycznego łamania przepisów dotyczących avatarów (§4 Avatary - emblematy).
 5. Odebranie możliwości pisania postów - kara lżejsza od bana, przyznawana wraz z ostrzeżeniem, jeśli moderator uzna, iż wymaga tego sytuacja. Przyznawana jest na tyle dni, ile moderator uzna za stosowne.
 6. Ban czasowy - cięższa kara, zablokowanie konta użytkownikowi forum na określony przez administratora czas. Najczęściej dotyczy przewinień takich jak notoryczne łamanie regulaminu, spamowanie, wulgaryzmy i obraza innych użytkowników forum, mimo wcześniejszych upomnień. Ban czasowy udzielany jest również w przypadku, gdy użytkownik nie dostosował się do wymogów moderatora po udzieleniu ostrzeżenia lub odebraniu możliwości pisania postów.
 7. Ban stały - najcięższa kara, zablokowanie konta użytkownikowi na stałe (oraz ewentualna blokada IP). Stosuje się go w przypadku ciężkich wykroczeń np. rozprowadzania pornografii, linków do stron zainfekowanych przez wirusy oraz innych niedozwolonych lub niebezpiecznych treści, umyślnego spamowania, ciężkich zniewag lub gróźb na użytkownikach lub moderatorach.

II. Odwołania
W przypadku odwołań od ostrzeżenia, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z moderatorem, który je przyznał, poprzez wysłanie do niego prywatnej wiadomości. W przypadku braku rezultatu w rozwiązywaniu problemu, można zwrócić się bezpośrednio do administratora forum. Zdanie administratora jest ostateczne, w przypadku jego jednoznacznego stanowiska dalsza dyskusja na temat kary jest zabroniona.

III. Zgłaszanie wykroczeń
W przypadku zauważenia złamania regulaminu przez innego użytkownika forum należy zgłosić to do moderatora bądź w szczególnej sytuacji do administratora, podając link do problemowego tematu, postu czy profilu. W przypadku mniejszych wykroczeń można napisać PW do osoby łamiącej regulamin, aby poprawiła, zmieniła lub skasowała to, co stoi w sprzeczności z regulaminem.

IV. Usuwanie ostrzeżeń
Ostrzeżenie może zostać usunięte przez administratora na prośbę użytkownika, o ile spełnionych jest kilka warunków:
 1. od czasu uzyskania ostrzeżenia użytkownik wykazał znaczną poprawę w zachowaniu i nie otrzymał żadnego kolejnego ostrzeżenia
 2. ostrzeżenie nie dotyczy sprawy poważnej, takiej jak groźby czy mocnych wulgaryzmów
 3. użytkownik wskutek ostrzeżenia nie został zbanowany na stałe

  1. ostrzeżenie jest starsze niż 6 miesięcy
  lub
  1. ostrzeżenie jest starsze niż 2 miesięce
  2. użytkownik zdobył w międzyczasie 10 plusów


§8 Nagrody - plusy
Plusy stanowią swoistą nagrodę dla użytkowników forum aktywnie uczestniczących w jego życiu. Są udzielane za wszelką (także indywidualną) pomoc udzieloną w postach na forum, bądź za pomoc ogólną samemu forum.

I. Plusy
Plusa, w przeciwieństwie do ostrzeżeń, może otrzymać każdy użytkownik forum od każdego innego użytkownika. Plusy należy przydzielać za pomoc udzieloną użytkownikowi lub użytkownikom w konkretnym poście. Pomoc indywidualna udzielona poza ogólnodostępnymi tematami nie będzie nagradzana. Nieregulaminowe plusy będą kasowane, a przyznający może się liczyć z otrzymaniem ostrzeżenia. Nie ma żadnych limitów odnośnie liczby przyznawanych oraz otrzymywanych plusów.

II. Plusy podwójne
Plusy podwójne i potrójne przyznawane są tylko przez administratora i może otrzymać je każdy użytkownik. Jak nazwa wskazuje, mają one większą wartość od plusów normalnych. Administrator ma prawo je przydzielić za:
 1. wygraną w konkursie zorganizowanym przez Zarząd
 2. pomoc w rozbudowie forum bądź serwisów

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT

Ten post był edytowany 41 razy, ostatnio zmieniony przez Shounen: 28.12.2013, 1:10
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Nastąpiła zmiana w:

§5 Podpisy - sygnatury

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Został dodany pkt III w:

§7 Kary

(tak jak kiedys prosiliscie)

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT

Ten post był edytowany 1 raz, ostatnio zmieniony przez Shounen: 05.01.2009, 20:54
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Został dodany pkt III w:

§3 Prowadzenie dyskusji

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT

Ten post był edytowany 1 raz, ostatnio zmieniony przez Shounen: 05.01.2009, 20:54
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Został dodany paragraf:

§8 Nagrody - plusy

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT

Ten post był edytowany 1 raz, ostatnio zmieniony przez Shounen: 05.01.2009, 21:03
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Drobna zmiana (dodanie 3, 4) w pkt I w:

§7 Kary

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT

Ten post był edytowany 1 raz, ostatnio zmieniony przez Shounen: 05.01.2009, 21:56
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Zmiana w ppkt 5 w pkt I w:

§5 Podpisy - sygnatury

Zmiana w ppkt 4 w pkt I oraz w ppkt 3 w pkt III w:

§7 Kary

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Parę zmian w wielu miejscach, głównie §2 I.

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Parę zmian w wielu miejscach, kosmetycznych i uściślających.

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.252
Plusy: 73
Posty: 15.329
Skąd: ふざけた時代
Drobne, głównie kosmetyczne, zmiany w:

§8 Nagrody - plusy

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ cytaty z anime i mang | MAL | Twitter · YT
Wyświetl posty z ostatnich:

Forum DB Nao » » » Regulamin Forum
Przejdź do:  
DB NaoForum DB NaoAninoteAnimePhrasesDr. Slump
Powered by phpBB
Copyright © 2001-2024 DB Nao
Facebook