Forum Dragon Ball Nao

» Projekt Nowelizacji Regulaminu

Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 30
Dni na forum: 4.707
Plusy: 10
Posty: 5.104
Skąd: Włocławek
Byczusia stwierdziła, że Gonar zasługuje na 100 lat stryczka, przez co zajrzałem do Regulaminu, przeczytałem go i na koniec stwierdziłem, że warto dokonać w nim pewnych korekt.

Poprawka nr 1
W punkcie III. Konta §1 o nazwie Ogólne zdanie: Zakładanie kilku kont może prowadzić do udzielenia bana, w szczególności dotyczy to osób próbujących podszywać się pod innych, spamujących, bądź w inny sposób łamiących regulamin. zastąpić zdaniem: Zakładanie kilku kont może prowadzić do udzielenia bana, w szczególności dotyczy to osób próbujących podszywać się pod innych, spamujących, lub w inny sposób łamiących regulamin.

Uzasadnienie: Znaczenie słowa bądź czyni przepis martwym na wypadek przekroczenia Regulaminu w przynajmniej jednej materii innej niż podszywanie się pod innych i spam. Zastosowanie słowa lub usuwa tę niedoskonałość.

Poprawka nr 2
W punkcie III. Konta §1 o nazwie Ogólne po zdaniu: Zakładanie kilku kont może prowadzić do udzielenia bana, w szczególności dotyczy to osób próbujących podszywać się pod innych, spamujących, bądź w inny sposób łamiących regulamin., bądź na wypadek jego zmiany w wyniku Poprawki nr 1 na zdanie: Zakładanie kilku kont może prowadzić do udzielenia bana, w szczególności dotyczy to osób próbujących podszywać się pod innych, spamujących, lub w inny sposób łamiących regulamin. dodać zdania o treści: Ban zostanie nałożony na każde nowozałożone konto, a w szczególnych okolicznościach także na pierwsze konto użytkownika. Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru konta celem jego zbanowania.

Uzasadnienie: Ta poprawka powinna być wprowadzona, by uniknąć konfliktu na wypadek zbanowania konta podstawowego, na co mogą powoływać się użytkownicy po zbanowaniu wszystkich kont. Ponadto regulamin dotąd był niedoprecyzowany przez co przez co użytkownik mógł słusznie upominać się o zastosowanie w jego przypadku zasady rozstrzygania na jego korzyść w przypadku zaistnienia wątpliwości regulaminowych.

Poprawka nr 3
W punkcie III. Konta §1 o nazwie Ogólne na końcu tekstu należy dodać zdanie: Istnieje możliwość uzyskania szczególnego zezwolenia Administratora na utworzenia dodatkowego konta. Zgodę należy uzyskać osobiście od Administratora, po uprzednim podaniu przyczyn chęci jego utworzenia, a następnie prowadzić z niego działalnośc na drodze porozumienia z Administratorem oraz stosować się do jego zaleceń, w tym także do wezwania zaprzestania działalności.

Uzasadnienie: Część osób ma jedno i więcej kont alternatywnych tworzonych za przyzwoleniem Administratora. Jeżeli Administrator stosuje bardziej liberalne przepisy należy to ująć w Regulaminie, tak aby uniknąć sytuacji w której jeden użytkownik jest karany za korzystanie z nowego konta podczas gdy stare nie jest zbanowane, a inny nie.

Poprawka nr 4
W punkcie IV. Zmiany §1 o nazwie Ogólne na końcu tekstu dodać: Administrator zobowiązuje się do podania, w osobnym poście w temacie Regulamin Forum dwóch wersji zmienionego zapisu regulaminu: aktualnie wprowadzonej w życie i uchylanej. W tej samej formie zobowiązuje się do podania treści nowego przepisu bądź jego części oraz treści przepisu uchylonego bądź jego części.

Uzasadnienie: Uważam, że sposób w jaki Administrator wprowadza zmiany w Regulaminie jest nieetyczny, ponieważ nie daje użytkownikom możliwości wglądu w treść zmian.

Poprawka nr 5
W ustępie 5. punktu I. Ogólne §2 o nazwie Niedozwolone treści zmienić treść na: propagujących faszystowski, nazistowski, komunistyczny, lub inny totalitarny ustrój państwa, ukazujących hasła, symbole lub ludzi ściśle związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze totalitarnej, terrorze czy nienawiści (komunizm, faszyzm, nazizm itp.)

Uzasadnienie: Wpierw należy wyszczególnić trzy najszerzej znane ustroje totalitarne, które z racji upowszechnienia w wiedzy publicznej kojarzą się z 3 państwami: faszystowskimi Włochami, nazistowskimi Niemcami i komunistycznym Związkiem Radzieckim, których propagowanie każdy świadomy, zarówno przepisów węwnętrznych forum, prawa krajowego jak i obyczajności publicznej postrzega jako niedozwolone. Drugą zmianą jest zamiana słowa dyktatury na słowa dyktatury totalitarnej. Wiele państw było rządzonych przez samych dyktatorów bądź przy wykorzystaniu metod zbliżonych do tych wykorzystywanych przez reżimy dyktatorskie, zarówno oficjalnie jak i nieoficjalnie za fasadą demokracji. Wielu z nich nie można ich uznać totalitarnymi, bądź uznanie ich za totalitarne przedmiotem sporów naukowych. Rzeczpospolita Polska po zamiachu majowym była państwem rządzonym przez autorytarny reżim sanacyjny oparty na osobie marsz. J. Piłsudskiego, aczkolwiek nie można mówić by powielała w stopniu wystarczającym standardy wspomnianych reżimów do nazwania totalitarnym.

Poprawka nr 6
W ustępie 3. punktu II. Pisanie postów §3 o nazwie Prowadzenie dyskusji zmienić treść na: Użytkownicy forum powinni starać się wnieść swoje zdanie do dyskusji, mogąc krytykować opinie innych. Krytykując, a także potępiając czyny i opinie, zdaniem użytkowników, godzące w poczucie przyzwoitości, moralność publiczną porządek prawny należy zachować odpowiedni poziom kultury wypowiedzi, a zatem unikać obelg i gróźb pod adresem innych dyskutujących osób.

Uzasadnienie: W obecnym brzmieniu przepis jest zbyt restrykcyjny i zabrania użytkownikom możliwości potępienia postaw innych osób, co zresztą wszyscy i tak robią. Należy przy tym zaznaczyć, że potępiając innych należy zachowywać się na odpiednim poziomie. Proponuję również usunąć zapis o gustach, bo to po prostu aberracja jest. Gusta są przedmiotem oceny, a przyszłowie o "gustach się nie dyskutuje" nie obliguje do zaprzestania ich oceniania, lecz wskazuje na to, że warto się od tego powstrzymać, bo to może poskutkować kłótniami. Co jest złego w mówieniu, że "słuchasz beznadziejnej muzyki", "ja oglądam lepsze filmy niż ty". Wszyscy to robią, więc nie warto utrzymywać przepisu w takiej w formie, bo to może poskutkować tym, że użytkownik będzie wskazywał, słusznie zresztą, wybiórcze karanie tych przewinień. Ponadto obecna forma przepisu ogranicza swodobę wypowiedzi i pod fasadą kultury osobistej zabrania zdecydowanej krytyki, którą i tak się tu uprawia.

Poprawka nr 7
Ustęp 2 punktu I. Parametry i treść §5 o nazwie Podpisy-sygnatury należy należy zamienić na: maksymalna szerokość userbara to 500 pikseli, wysokość 20 pikseli

Uzasadnienie: W obecnej formie jest po prostu niezgodny z ustępem 3, który mówi o maksymalnej szerokości kombinacji 500 pikseli. W skład kombinacji może wchodzić także userbar, więc użytknownik może się powoływać na to, że kombinacja może mieć szerokość 500 pikseli na całej jego wysokości.

Poprawka nr 8
W punkcie I. Parametry i treść §5 o nazwie Podpisy-sygnatury należy dodać ustęp 11. o treści:
Za porozumieniem z Administratorem można zwiększyć wartości liczbowe wyrażone ustępach 1-7 pod warunkiem ukrycia nadregulaminowej wielkości za pomocą opcji jego ukrycia w formie następującej:
Tutaj może znaleźć się przykładowy tekst bądź obraz
Administrator zastrzega sobie prawo odmowy.


Uzasadnienie: Dziś mamy już lepsze połączenia z internetem, więc nam nic się nie zmuli od userbara z Vegetą i dwóch linijek tekstu. Ponadto są użytkownicy, którzy w podpisie i sygnaturze chcą coś wyrazić, lecz nie mają ku temu możliwości z powodu ograniczeń. Zgoda Administratora w tym wypadku była by wymagana z dwóch powodów. Po pierwsze aby nie przesadzić z ekspresją oraz dla zabezpieczenia layotu forum, który mógłby się rozlatywać przez szerokie obrazy.

Poprawka nr 9
W punkcie II. Odwołania §5 o nazwie Kary należy zdanie: Zdanie administratora jest ostateczne, w przypadku jego jednoznacznego stanowiska dalsza dyskusja na temat kary jest zabroniona. zamienić na: Użytkownik ma prawo przedstawienia swoich racji oraz argumentów na swoją korzyść Administratorowi. Najodpowiedniejszą formą ku temu jest użycie wiadomości prywatnych na Forum. Gdyby Administrator nie zgodził się na anulowanie kary bądź jej zmniejszenie ma prawo zgłosić się do jednego z użytkowników, których Administrator wyznaczył jako asystentów w procesie odwoławczym. Wówczas użytkownik wraz z asystentem może ponownie apelować o anulowanie bądź zmniejszenie kary. Kolejna decyzja Administratora dotycząca odwołania użytkownika jest decyzją ostateczną, a kontynuowanie dyskusji może zostać ukaranie ostrzeżeniem.

Uzasadnienie: Proponowałem jakiś czas temu wprowadzenie tych "trybunów", ale stwierdzono, że jestem debilem. Myślę, że to może się przydać, gdyż nasz Administrator to dość apodyktyczny człowiek, który lubi wydawać wyroki "bo tak" i ciężko mu się czasem przyznać, że może się mylić. Dlatego myślę, że warto dać użytkownikom jeszcze jedną szansę na przekonanie admina, tym bardziej, że w tej sytuiacji może znaleźć się zwykły, kulturalnie dyskutujący gość, który nieopatrznie zalinkował stronę, na której gdzieś tam był nieregulaminowy obrazek, dać się raz w ciągu 100 pierwszych postów ponieść emocjom i na granicy przyzwoitości odezwał się grubiańsko do innego użytkownika. Nawet nie musi bluźnić czy obrażać, co ma znaczenie w kontekście tego, że regulamin nie stanowi dokłądnie (co zresztą byłoby niezwykle trudne, wobec czego pozostaje to w osobistej gestii Moderatorów i Administratora, a ci, jako ludzie, mogą się mylić i ocenić pochopnie) gdzie jest granica między akceptowalnym i nieakceptowalnym standardem kultury osobistej. Innymi słowy przykładowym petentem może być ktoś inny niż Gonar. Korzystanie ze wstawiennictwa wyznaczonych osób proponuję dlatego, aby udział w procesie odwoławczym brali ci, co do których Madao ma pewność, że nie będą manipulować, kombinować i kluczyć. Czyli Gonar raczej trybunem ludowym nie będzie. Na koniec zakończeniu dyskusji przez ostateczną decyzję Administratora. Jest to, moim zdaniem potrzebne, bo widzieliśmy, że takie spory mogą trwać bardzo długo i nie mieć procedury jego właściwego zakończenia. W tym miejscu, poza uzasadnieniem do poprawki, proponuję także ponowne rozpatrzenie mojej propozycji przymusowych zsyłek do dyskusji na Agorze.

Poprawka nr 10 wersja a
W punkcie IV. Usuwanie ostrzeżęń §5 o nazwie Kary należy zdanie: Ostrzeżenie może zostać usunięte przez administratora na prośbę użytkownika, o ile spełnionych jest kilka warunków: zamienić na: Ostrzeżenie zostaje usunięte przez automatycznie, o ile spełnionych jest kilka warunków:

wersja b
W punkcie IV. Usuwanie ostrzeżęń §5 o nazwie Kary należy zdanie: Ostrzeżenie może zostać usunięte przez administratora na prośbę użytkownika, o ile spełnionych jest kilka warunków: zamienić na: Ostrzeżenie zostaje usunięte przez administratora, o ile spełnionych jest kilka warunków:

wersja c
W punkcie IV. Usuwanie ostrzeżęń §5 o nazwie Kary należy zdanie: Ostrzeżenie może zostać usunięte przez administratora na prośbę użytkownika, o ile spełnionych jest kilka warunków: zamienić na: Ostrzeżenie może zostać usunięte przez administratora na prośbę użytkownika, a także na prośbę innego użytkownika, gdyby użytkownik obciążony ostrzeżeniem był trwale nieobecny na forum, o ile spełnionych jest kilka warunków:

Uzasadnienie: W obecnym kształcie przepis stawia administratora wysoko ponad użytkownika. Administrator jest wyżej z racji pełnionej funkcji, lecz w tym przypadku uwydatnia swoją przewagę poprzez wymuszanie od chcących zredukować ostrzężenia ciążace na koncie koniecznością ubiegania się o usunięcie ostrzeżenia. Nie ukrywam, że ma to związek z sytuacją z przeszłości, kiedy to jedna z uzytkowniczek, zdaniem wielu została nieuczciwie potraktowana przez Administratora w jej sporze z inną użytkowniczką, przez co chcąc oczyścić swoje konto musiałaby się osobiście wnieść o to do Administratora. Użytkowniczka postanowiła zrezygnować z forum, gdyż poczuła się niepsrawiedliwie potraktowana. Tak samo tę sytuację odebrała także część użytkowników. Zatem Administratorze: przyznaj się do błędu i tego, że ówczesne decyzję podjąłeś dlatego aby usatysfakcjonować jedną ze stron i w ten sposób zakończyć konflikt i zapewnić sobie spokój.
Poza tym myslę, że dojrzałe prawo, nieważne czy tak małe jak Regulamin, czy ogólnokrajowe, wraz ze wzrostem poziomu dojrzałości cechuje się tym, że w sposób prosty i przejrzysty bez nadmiernej ingerencji tej czy innej strony dane rzeczy się samoregulują. Tak jak punkty karne się po latach kasują, jak wyrok w zawieszeniu przepada po wyznaczonym okresie, tak wypadałoby, aby również ostrzeżenie się automatycznie usuwało. Ciężko też przyjąć ewentualną argumentację, że Administrator nie usunie, bo nie nie ma poprawy. Jak nie ma poprawy, to czemu nie ma nowego ostrzeżenia? Rozumiem, że mniejsze kary, upomnienia na PW, bloki na SB sięzaliczają w poczet kar, ale chyba da się to też jakoś odnotować w systemie forum, co?
Wariant b proponuję na wypadek niemożności zastosowania wariantu a z przyczyn technicznych, a wariant c na wypadek gdyby Administrator okazał się bardzo dumnym człowiekiem.

To tyle moich propozycji. Uprzejmie apeluję do Administratora, by nie odrzucał tego w pierwszym czytaniu, lecz poddał to dyskusji i pozwolił sobie na to, by takżę inni przedstawiali mu swoje argumenty. W końcu możliwość komentowania Regulaminu po coś istnieje, prawda? Chciałbym również, aby docenił mój wysiłek i potraktował propozycje poważnie.

[oi49.tinypic.com/smpwyh.jpg]
Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka - Roman Dmowski
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Gdzie jest ta Irlandia, no gdzie? Ja wam powiem gdzie. Za Wielką Brytanią.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 31
Dni na forum: 5.603
Plusy: 66
Posty: 13.104
Skąd: ふざけた時代
Na razie odniosę się tylko do ostatniej kwestii.

Al Ed Upek napisał(a):
Poprawka nr 10
Jest jeden problem. Choć niektórzy użytkownicy z ostrzeżeniami zdają się tego nie rozumieć, obecnie do usunięcia ostatniego z nich wymagane jest zaobserwowanie przez administratora, że delikwent od czasu jego otrzymania poprawił swoje zachowanie - oczywiście chodzi o zachowanie podczas przebywania na forum. Nie da się tego stwierdzić, jeśli zainteresowany przebywa poza nim, de facto bojkotując otrzymanie ostrzeżenia.

Przepis "na prośbę" powstał też z bardziej prozaicznych powodów - nie ma w systemie forum funkcji umożliwiającej automatyczne usuwanie ostrzeżeń, a administrator nie będzie sprawdzał codziennie, czy ostrzeżenie się nie przeterminowało, lub pisał skryptu wyłącznie po to, by zadowolić tych niewielu użytkowników łamiących regulamin, którzy nie mają ochoty z takich czy innych powodów wystosować prośby.

Regulamin Forum | AnimePhrases - cytaty z anime i mang | MAL | TwitterYT
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 30
Dni na forum: 4.707
Plusy: 10
Posty: 5.104
Skąd: Włocławek
Ok, przyjmuję z zadowoleniem to, że chociaż chcesz na ten temat rozmawiać. Poprawki nr 10 znaczy się.

Shounen napisał(a):
Jest jeden problem. Choć niektórzy użytkownicy z ostrzeżeniami zdają się tego nie rozumieć, obecnie do usunięcia ostatniego z nich wymagane jest zaobserwowanie przez administratora, że delikwent od czasu jego otrzymania poprawił swoje zachowanie - oczywiście chodzi o zachowanie podczas przebywania na forum. Nie da się tego stwierdzić, jeśli zainteresowany przebywa poza nim, de facto bojkotując otrzymanie ostrzeżenia.
Rozumiem, przyjmuję, ale zwracam ci też uwagę na to, byś umiejętnie prześledził działalność takiego czy innego usera i orzekł kto dostał osta w wyniku forumowej ruchawki, a kto jako trwały i nienaprawialny recydywista. Chyba nie chcesz powiedzieć, że Kaio wpadłaby w rage i dookoła wszystkich by obrażała, spamowała i linkowała materiały propagujące treści zakazane, a na koniec wstawiła avatar z Berią. Chyba zgodzimy się co do tego, że przez cały czas była uprzejma dla wszystkich i kulturalna. Nie rozumiem też wypowiedzi o bojkocie ostrzeżenia. Ostrzeżenie nie oznacza zobligowania do pozostania na forum. Ostrzęzenie, to jak sama nazwa wskazuje, ostrzeżenie i ostrzega przed ponownymi wybrykami tym, że jak się skumuluje z innymi ostrzeżeniami to poskutkuje banem. Nie można również powiedzieć, że ostrzeżenie obliguje do właściwego zachowania, ponieważ tę funkcję spełnia regulamin.
Można też wyborazić sobie sytuację, że użytkownik pozostaje na forum, regularnie się na nim loguje (przynajmniej raz dziennie), lecz nic nie pisze przez 6 miesięcy. Czy wtedy spełnia warunki poprawy zachowania, czy też notorycznie unika aktywności? Może być tak, że unika tematów, za które otrzymywał ostrzeżenia (dajmy na to mocno udzielał się w dziale Film) i teraz tylko komentuje ostatnie chaptery mang i pisze dowicpy w Ustępie. To też można uznać za ostentacyjne ograniczenie aktywności i bojkot ostrzeżenia. Może również zmienić ton wypowiedzi z dotychczasowego zdecydowanego na przesadnie miły, uprzejmy i w swym zmanierowaniu prowokacyjny, aczkolwiek tak umiejetnie stosowany, że nie można mówić o złym zachowaniu. Jest wiele sposobów "zbojkotowania" ostrzeżenia, jak też wiele możliwości przekroczenia granic absurdu. Warto też zadać pytanie: czy obecność na forum jest obowiązkowa? Czy punkty karne kasują się kierowcom za niejeżdżenie czy za nieprzekraczanie przepisów i właściwy upływ czasu? Ktoś może dostać wyrok w zawieszeniu, być w sercu takim samym podłym człowiekiem, ale się powstrzymywać od kolejnych wykroczeń. Sam chyba stwierdzisz, że na forum nie trzeba być, lecz postawiłeś tezę, w której właśnie nieobecność dyskwalifikuje.

Przepis "na prośbę" powstał też z bardziej prozaicznych powodów - nie ma w systemie forum funkcji umożliwiającej automatyczne usuwanie ostrzeżeń, a administrator nie będzie sprawdzał codziennie, czy ostrzeżenie się nie przeterminowało, lub pisał skryptu wyłącznie po to, by zadowolić tych niewielu użytkowników łamiących regulamin, którzy nie mają ochoty z takich czy innych powodów wystosować prośby.
Spodziewałem się, że może nie być możliwości automatycznego wygaszania ostrzeżeń. Dlatego proponuję ci, że sam będę ostrzeżenia katalogował i informował cię o tym, że tego dnia mija temu a temu 6 miesięcy, a ty orzekniesz, czy ten gość zasługuje na zdjęcia ostrzeżenia.

[oi49.tinypic.com/smpwyh.jpg]
Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka - Roman Dmowski
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Gdzie jest ta Irlandia, no gdzie? Ja wam powiem gdzie. Za Wielką Brytanią.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 30
Dni na forum: 4.707
Plusy: 10
Posty: 5.104
Skąd: Włocławek
Nikt nie chce skomentować sprawy regulaminu? Może jakieś komentarze, propozycje własne?

[oi49.tinypic.com/smpwyh.jpg]
Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka - Roman Dmowski
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Gdzie jest ta Irlandia, no gdzie? Ja wam powiem gdzie. Za Wielką Brytanią.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Malik-al-Mulk Cwel Mężczyzna
Opiekun Nao Wiki
Opiekun Nao Wiki
[ Klan Kutang ]
Malik-al-Mulk Cwel
Wiek: 64
Dni na forum: 5.095
Ostrzeżenia: 3
Posty: 2.283
Skąd: Rzeszów
Najlepiej jakby skomentował sam Madao. Moim zdaniem zaproponowane poprawki są całkiem zasadne i Admin mógłby się pokusić o ich pozytywne rozpatrzenie. Nie ukrywam, że poprawki odnośnie ostrzeżeń mogłyby zadziałać na moją korzyść, więc ciężko mi obiektywnie je poprzeć. Ale za to poprawki 5 i 6, jak uważam, powinny zostać wprowadzone właściwie bez szczególnej dyskusji - są po prostu celne.

Ja sam nie mam nic do zaoferowania, ale bardzo ciekawi mnie kiedy i jak Maduś się za to weźmie - o ile w ogóle.

Obraz
PALATIAL REGALIA
Kenji Harima Mężczyzna
Saiyanin
Saiyanin
Kenji Harima
Wiek: 28
Dni na forum: 1.672
Posty: 283
Nikt nie chce skomentować sprawy regulaminu? Może jakieś komentarze, propozycje własne?
Niektórzy zdają sobie sprawę, że są tutaj za krótko by coś komentować , a co dopiero proponować (chyba, że rozwiązania z innych forów dyskusyjnych). Chociaż skoro zachęcasz to:

Uzasadnienie: Znaczenie słowa bądź czyni przepis martwym na wypadek przekroczenia Regulaminu w przynajmniej jednej materii innej niż podszywanie się pod innych i spam. Zastosowanie słowa lub usuwa tę niedoskonałość.
W przypadku języka naturalnego/codziennego to nie ma większego znaczenia ponieważ "bądź" jest synonimem dla "lub" więc na polu semantyki wszystko jest w porządku.

Mając jednak na uwadze to czym z definicji jest regulamin, pojawia się potrzeba zastosowania języka prawnego.
Wtedy twierdzenie to przestaje być takie jednoznaczne. Wbrew pozorom nawet taka drobna część mowy jaką jest spójnik może znacząco wpłynąć na interpretację przepisów: tu Regulaminu.

W tej konkretnej poprawce zastosowanie łącznika zdaniowego "lub" daje najwyższą wartość logiczną: dopuszcza możliwość zachowań alternatywnych ze strony użytkowników prowadzących do łamania Regulaminu.

Zastanawiałem się nad "i", ale ze względu na dualną naturę tego spójnika (koniunkcyjna, wyliczeniowa) odpada taka opcja: ta pierwsza spowodowałyby, że użytkownik otrzymałby bana w momencie złamania każdego z punktów Regulaminu.

Podsumowując mój krótki wykład z zakresu lingwistyki stosowanej i języka prawnego popieram Twoją propozycję tj. Poprawkę nr 1.
Musashi Miyamoto Mężczyzna
autor posta nr 200000
autor posta nr 200000
Musashi Miyamoto
Wiek: 29
Dni na forum: 2.493
Plusy: 1
Posty: 316
Skąd: Zamordystan
Przebrnąłem i jestem za. Wszystkie zaproponowane poprawki trzymają się kupy i mają sens.

(Ja bym do 5-tki dorzucił jeszcze socjalizm )
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 30
Dni na forum: 4.707
Plusy: 10
Posty: 5.104
Skąd: Włocławek
Dzięki Kenji za odpowiedź. Skoro regulamin to poważna sprawa, to powinniśmy też poważnie w nim podchodzić do kwestii lingwistycznych.
Słowo lub zaproponowałem w miejsce słowa bądź z tego powodu, że prędzej czy poźniej administrator trafi na kogoś mądrzejszego niż Gonar, kto będzie w stanie wytłumaczyć, że nie wolno spamować, chyba że łączy się spam z inną formą łamania regulaminu. Bo obecnie tak to wygląda. Używający subkonta łamie regulamin tylko wtedy, kiedy łamie go w wyłącznie jednym punkcie. Łamiąc go jeszcze bardziej można czuć się bezpiecznym. Użycie słowa lub oznacza, że wystarczy jedno, obojętnie jakie, wykroczenie, by administrator mógł wymierzyć karę bana za używanie subkonta.

[oi49.tinypic.com/smpwyh.jpg]
Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka - Roman Dmowski
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Gdzie jest ta Irlandia, no gdzie? Ja wam powiem gdzie. Za Wielką Brytanią.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Yasiek Mężczyzna
Full Power SSJ
Full Power SSJ
Yasiek
Wiek: 30
Dni na forum: 3.851
Plusy: 7
Posty: 732
Skąd: Miastostumostów
Żem tu zaplusował temat, ale widzę że zniknęło, więc trudno się mówi. Również jestem za zmianami. Niegdyś sam pisałem regulamin pewnego forum w zasadzie od zera.

Grupa Mirai
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 30
Dni na forum: 4.707
Plusy: 10
Posty: 5.104
Skąd: Włocławek
Plus zniknął, bo pewnie nie odpowiadało Administratorowi lakoniczne uzasadnienie. On lubi, jak się napisze w szczegołach o co dokładnie chodzi i co cię urzekło.

[oi49.tinypic.com/smpwyh.jpg]
Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka - Roman Dmowski
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Gdzie jest ta Irlandia, no gdzie? Ja wam powiem gdzie. Za Wielką Brytanią.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 31
Dni na forum: 5.603
Plusy: 66
Posty: 13.104
Skąd: ふざけた時代
Temat o regulaminie, a nie wiecie, za co można dać plusa Ano nie za tzw. "fajny post".

Kontynuując wątek dotyczący dziesiątej poprawki. Gdyby wprowadzić automatyczne kasowanie ostrzeżeń, to od razu poszłoby ich 90%. Cała historia w łeb, a ja jestem sentymentalny. Ponadto po usunięciu ich treść i znaczenie znika zupełnie i użytkownik może czuć się czysty. Dlatego poza byciem przez kilka miesięcy w zgodzie z regulaminem wymagam tego minimum - kulturalnego zgłoszenia, że ma się chęć powrotu na łono prawilnych użytkowników. A jeśli kogoś na to nie stać - mogę tylko ubolewać. Nie można porównywać ostrzeżeń do punktów karnych, ponieważ wtedy nie ma na forum niczego, co miałoby pełnić rolę mandatu, bo blokada to już jak odebranie prawa jazdy. Raczej się tu nie ugnę.

Al Ed Upek napisał(a):
Można też wyborazić sobie sytuację, że użytkownik pozostaje na forum, regularnie się na nim loguje (przynajmniej raz dziennie), lecz nic nie pisze przez 6 miesięcy.
To jakby go nie było. Dyskutowanie w tematach to nie jest wymóg dla zdjęcia ostrzeżenia, brać udział w życiu forum można też na inne sposoby. W głębi duszy użytkownik może sobie wyklinać i wszystkich przeklinać, podczas zdejmowania ostrzeżenia mnie interesuje tylko, czy odpowiednio się zachowuje na forum. Nawet jeśli wiem, że jest chamem i prostakiem, to nie ma to wpływu, jeśli nie przejawia tego na forum.

Al Ed Upek napisał(a):
Poprawka nr 1
Wprowadzę.

Al Ed Upek napisał(a):
Poprawka nr 2
Nie widzę sensu w dodawaniu ostatniego z zaproponowanych zdań.

Al Ed Upek napisał(a):
Poprawka nr 3
Zbędna. Regulamin nie zabrania posiadania kilku kont przez użytkowników. Problem zachodzi dopiero, gdy zaczyna łamać regulamin, a wtedy zastosowanie mają przepisy z §1 pkt. III. W tym punkcie jest słowo "powinien", które można interpretować różnie, ale jeśli z nim jest problem, to wystarczy poprawić to zdanie.

Al Ed Upek napisał(a):
Poprawka nr 4
Nie będę sobie robił pod górkę, dodając zbędne zobowiązania, niemniej poprzednią wersję regulaminu mogę publikować (aktualnej nie ma potrzeby powielać). Ale dodam, że nie spotkałem się nigdy w żadnym innym miejscu z publikowaniem starych wersji regulaminu - to zbyt wygodne dla użytkowników.

Ogólnie chętniej bym regulamin skrócił, zamiast go poszerzać, bo już i tak jest zbyt długi. Przykładowo o propagowaniu treści zakazanych. Każdy powinien wiedzieć, że to prawnie zabronione, a na forum nie było wiele takich przypadków, poza jakimś tematem o Hitlerze, awatarze z Che Guevarą i swastyką na fotce.

Regulamin Forum | AnimePhrases - cytaty z anime i mang | MAL | TwitterYT
Yasiek Mężczyzna
Full Power SSJ
Full Power SSJ
Yasiek
Wiek: 30
Dni na forum: 3.851
Plusy: 7
Posty: 732
Skąd: Miastostumostów
Shounen napisał(a):
Ogólnie chętniej bym regulamin skrócił, zamiast go poszerzać, bo już i tak jest zbyt długi. Przykładowo o propagowaniu treści zakazanych. Każdy powinien wiedzieć, że to prawnie zabronione, a na forum nie było wiele takich przypadków, poza jakimś tematem o Hitlerze, awatarze z Che Guevarą i swastyką na fotce.
W takim razie dopisać punkt w regulaminie, że treści na forum mają być zgodne z Netykietą.

Grupa Mirai
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 30
Dni na forum: 4.707
Plusy: 10
Posty: 5.104
Skąd: Włocławek
Możesz po prostu napisać regulamin w jednym punkcie.
1. Ma być wszystko spoko.

Żarcik.
Dzięki, że się w tej sprawie odezwałeś. Powojuję jeszcze z tobą, ale to raczej po niedzieli.

[oi49.tinypic.com/smpwyh.jpg]
Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka - Roman Dmowski
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Gdzie jest ta Irlandia, no gdzie? Ja wam powiem gdzie. Za Wielką Brytanią.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Hayato Mężczyzna
Kami
Kami
[ Klan Takeda ]
Hayato
Wiek: 36
Dni na forum: 4.164
Plusy: 15
Posty: 4.004
Skąd: 絶望の海の底から
Yasiek napisał(a):
W takim razie dopisać punkt w regulaminie, że treści na forum mają być zgodne z Netykietą.
Popieram wprowadzenie tego punktu w regulaminie. Jego zlamanie powinno byc surowo karane. Dbajmy o kulture wypowiedzi.

「静観は緩慢な自殺だ。絶望という安寧に耽溺するのは易しい。 だが、今は変わらねばならぬのです!神を必要としない存在へと!
私に絶望はない。」
"Patrzec w milczeniu to powolne samobojstwo. Latwo jest pograzyc sie w bezpiecznych glebinach rozpaczy. Ale, teraz musimy sie zmienic! W istnienie, ktore nie potrzebuje boga! Nie ma we mnie rozpaczy"
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 30
Dni na forum: 4.707
Plusy: 10
Posty: 5.104
Skąd: Włocławek
Surowo to znaczy jak? Śmiercią? Skoro używasz w dyskusji o regulaminie forumowym nacechowanych emocjonalnie sformułowań jak "surowo karać" to brak na ciebie słów, parówo.

III. Konta
Każdy użytkownik powinien korzystać tylko z jednego, własnego konta. Zakładanie kilku kont może prowadzić do udzielenia bana, w szczególności dotyczy to osób próbujących podszywać się pod innych, spamujących, bądź w inny sposób łamiących regulamin. Założenie drugiego konta jest akceptowalne, gdy użytkownik dostał bana stałego na dotychczasowe konto.

Miało być po niedzieli, a jest po wielu niedzielach. W kwestii subkont sprawa wygląda tak, że ban grozi za każde założenie konta (przy czym niebezpieczeństwo rośnie wraz z łamaniem regulaminu), a w pełni akceptowalne jest jedynie w przypadku permanentnego bana na koncie podstawowym.

Shounen napisał(a):
To jakby go nie było. Dyskutowanie w tematach to nie jest wymóg dla zdjęcia ostrzeżenia, brać udział w życiu forum można też na inne sposoby.
No to jaki jest twój minimalny zakres uczestnictwa w życiu forum, by było to wystarczające do podjęcia się dyskusji o zdjęciu ostrzeżenia?

[oi49.tinypic.com/smpwyh.jpg]
Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka - Roman Dmowski
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Gdzie jest ta Irlandia, no gdzie? Ja wam powiem gdzie. Za Wielką Brytanią.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Hayato Mężczyzna
Kami
Kami
[ Klan Takeda ]
Hayato
Wiek: 36
Dni na forum: 4.164
Plusy: 15
Posty: 4.004
Skąd: 絶望の海の底から
Hayato napisał(a):
Jego zlamanie powinno byc surowo karane.
Eliminowaniem takich osob z forumowej spolecznosci.

「静観は緩慢な自殺だ。絶望という安寧に耽溺するのは易しい。 だが、今は変わらねばならぬのです!神を必要としない存在へと!
私に絶望はない。」
"Patrzec w milczeniu to powolne samobojstwo. Latwo jest pograzyc sie w bezpiecznych glebinach rozpaczy. Ale, teraz musimy sie zmienic! W istnienie, ktore nie potrzebuje boga! Nie ma we mnie rozpaczy"
Wyświetl posty z ostatnich:

Forum DB Nao » » » Projekt Nowelizacji Regulaminu
Przejdź do:  
DB NaoForum DB NaoAninoteAnime PhrasesDr. Slump
Powered by phpBB
Copyright © 2001-2020 DB Nao
Facebook