Forum Dragon Ball Nao

» 88 spostrzeżeń

Strony: 1, 2  
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 35
Dni na forum: 6.297
Plusy: 10
Posty: 5.192
Skąd: Włocławek
David Eden Lane jest autorem 88 spostrzeżeń, które postanowiłem tu zamieścić i zachęcić was do dyskusji nad nimi.

1. Każda nauka czy religia, która przeczy Naturalnym Prawom Kosmosu jest fałszywa.
2. Niezależnie od tego w jaki sposób ludzie pojmują Boga, Bogów czy też Siłę Kosmosu nie są w stanie zaprzeczyć, że Prawa Natury są wytworem i zamierzeniem tej właśnie siły.
3. Bóg i religia są odmiennymi, rozdzielonymi i często wchodzącymi w konflikt koncepcjami. Natura dowodzi boskiego planu. Dla ludzi Bóg jest twórczą inteligentną siłą. Religia jest tworem śmiertelników czyli już u podstaw jest skazana na omylność. Religia może przyczynić się do zachowania jak i też zniszczenia Ludu. Zależy to od struktury nadanej jej przez jej twórców, motywów działań wyznawców oraz od kaprysów sytuacji historycznych.
4. Najprawdziwszą formą modlitwy jest kontakt z Naturą. Nie wymaga on słów. Idź w opustoszałe miejsce, na szczyt góry podczas nocy, gdy bezchmurne niebo usiane jest gwiazdami, poczuj majestat i porządek nieskończonego makrokosmosu. Rozważ zawiłości równie nieskończonego mikrokosmosu. Zrozum, że z jednej strony jesteś poza możliwościami zrozumienia wielkości rzeczy a z drugiej jesteś potencjalnie wartościowy poza zrozumieniem jako ogniwo w łańcuchu przeznaczenia. Wtedy zrozumiesz w jaki sposób duma i jaźń mogą współistnieć z szacunkiem i czcią. Wtedy możemy znaleźć harmonię z Naturą a z harmonią przychodzi siła, pokój i pewność.
5. Świeckie systemy władzy chronią i promują te religie, według których istnieje życie po śmierci. W ten sposób ludzie uczeni są rezygnacji z walki przeciwko wrogom w tym życiu.
6. Historia świecka jak i religijna jest fałszywą bajką ułożoną w służbie fałszu i podtrzymywaną przez tych, którzy czerpią z tego korzyści.
7. Religia w swej najbardziej korzystnej formie jest symboliką Ludzi i ich kultury. Wielonarodowe religie niszczą sens wyjątkowości, unikalności oraz wartości potrzebne rasie do przetrwania.
8. To, co ludzie nazywają "nadnaturalnym" jest tak naprawdę "naturalnym' ale jeszcze nie zrozumianym albo nie odkrytym.
9. Proliferacja praw, która prowadzi do utraty wolności jest znakiem, i jest wprost proporcjonalna do duchowej choroby Narodu.
10. Jeśli Naród jest pozbawiony zdrowia duchowego i moralnego charakteru, rząd i ludzie bez zasad wypełniają tę lukę. Wtedy wolność prosperuje wśród wartości moralnych a tyrania rozwija się w moralnym rozkładzie.
11. Prawda nie wymaga wyjaśnień. Strzeż się rozwlekłych doktryn. Wielkie zasady są objawiane w zwięzłości.
12. Prawda nie boi się dochodzenia.
13. Bezpodstawne wierzenia są żałosne. Ludzie, którzy nie sprawdzą słuszności i efektów swoich wierzeń będą cierpieć lub zginą.
14. Zgodnie z Prawami Natury nic nie jest bardziej właściwe niż zachowanie własnej rasy.
15. Przekonanie o własnej racji jest największą siłą motywującą jaka kiedykolwiek istniała.
16. Bystrość umysłu, wnikliwość, trafność sądów to cechy zdrowego Ludu. W chorym lub umierającym narodzie, cywilizacji, kulturze czy rasie istotne treści są zarzucane na rzecz pozorów.
17. Cechą wnikliwości jest zdolność rozpoznawania różnicy między wiarą a dającą się udowodnić rzeczywistością.
18. Nie istnieje nic takiego jak prawa czy przywileje poza Prawami Przyrody. Zwierzę upolowane przez głodnego lwa nie ma prawa do życia. Może on jednak uzyskać to prawo dzięki posłuszeństwu instynktom czujności i ucieczki. Podobnie ludzie nie mają prawa do życia, wolności czy szczęścia. Jednak te rzeczy mogą być osiągnięte przez człowieka, jego rodzinę, lud czy przodków ale trzeba pamiętać, że nie są to żadne prawa a tylko nabytki. Co więcej, wartość tych nabytków może być utrzymana poprzez czujność i posłuszeństwo Prawom Natury.
19. Ludzie, którzy nie są przekonani o swej niepowtarzalności zginą.
20. Biała rasa była nękana najazdami i brutalnymi atakami ludów zamieszkujących Afrykę i Azję przez tysiące lat. Weźmy na przykład Attylę i Hunów, którzy najechali Europę w piątym wieku gwałcąc, rabując, i zabijając ludzi od Alp do Bałtyku i Morza Kaspijskiego. Scenariusz powtórzył się osiemset lat później kiedy Europę najechali Mongołowie Czyngis Hana (Genghis Khana). (Zauważ, że amerykańscy Indianie nie są rodowitymi Amerykanami ale rasowo są Mongołami). W ósmym wieku, setki lat zanim Murzyni zostali przywiezieni do Ameryki, Maurowie z Północnej Afryki o pomieszanym rasowo pochodzeniu najechali Portugalię, Hiszpanię i część Francji. Tak więc próba zrzucenia odpowiedzialności i nazywanie Białych ludzi oprawcami cywilizacji jest chybiona z powodu faktów historycznych oraz Prawa Natury, które przeczy współczuciu innym gatunkom (odmianom). Faktem jest, że wszystkie rasy zawdzięczają nieskończenie wiele geniuszowi ludów Aryjskich.
21. Ludzie, którzy pozwalają ludziom należącym do innej rasy mieszkać razem z nimi zginą, ponieważ nieuchronnym rezultatem rasowej integracji jest mieszanie genów, które niszczy cechy charakterystyczne i istnienie rasy. Przymusowa integracja jest rozmyślnym i złośliwym ludobójstwem. W szczególności dotyczy to rasy Białej, która należy w świecie do mniejszości.
22. Rasa czy gatunek nie są oceniane w kategoriach lepszy czy gorszy ale ze względu na wolę i zdolność przetrwania.
23. Polityczne, ekonomiczne oraz religijne systemy mogą być zniszczone a późne przez ludzi odbudowane. Śmierć rasy jest wieczna.
24. Żadna rasa nie może bez końca kontynuować swego istnienia bez terytorialnych imperatywów propagujących, chroniących i promujących swój własny rodzaj.
25. Ludzie pozbawieni kultury, żyjący sami dla siebie zginą.
26. Natura ustanowiła pewien rodzaj antypatii między rasami i gatunkami, aby zachować indywidualność i istnienie każdego z nich. Pogwałcenie terytorialnego imperatywu niezbędnego do przeżycia prowadzi albo do konfliktu albo do przemieszania.
27. Nienawiść do innych ras nie jest niczym konstruktywnym. Jednak separacja jest niezbędna do zachowania istnienia własnej rasy. Należy jednak nienawidzić czystą i doskonałą nienawiścią tych, którzy zdradzają własną rasę i oddają się praktykom prowadzącym do zniszczenia kulturowej i rasowej wyjątkowości danej rasy i narodu.
28. Koncepcja wielorasowego społeczeństwa gwałci każde Prawo Natury mówiące o zachowaniu gatunku.
29. Koncepcja równości jest jawnym kłamstwem. Niszczy ona każdą lepiej rozwiniętą rasę, naród czy kulturę. Aby koń pracujący na roli biegł tak szybko jak koń wyścigowy trzeba by okaleczyć konia wyścigowego i odwrotnie, aby koń wyścigowy ciągnął pług z taką samą siłą jak koń roboczy, trzeba by okaleczyć konia roboczego. W obydwu przypadkach ceną równości jest zniszczenie doskonałości.
30. Rasowy i gatunkowy instynkt samozachowawczy jest podyktowany przez Naturę.
31. Instynkt jest doskonałym mechanizmem stworzonym przez Naturę w celu zapewnienia możliwości przetrwania każdej rasy i gatunku.
32. Krzyżowanie ras jest i zawsze było największym zagrożeniem dla przetrwania Aryjskiej rasy.
33. Współczucie dla osobników innego gatunku jest wbrew Prawom Natury czyli dokładniej mówiąc jest samobójstwem. Jeśli wilk chciałby ocalić owcę przed lwem zostałby zabity. Dzisiaj widzimy Białego człowieka płacącego tak wysokie podatki, że nie może sobie pozwolić na dzieci. Podatki są wysokie, aby starczyło na wykarmienie milionów nie-białych, z których wielu żąda, aby ostatnia Biała kobieta rodziła ich dzieci. Tak jak widać człowiek jest podmiotem wszystkich Praw Natury. Nie ma to nic wspólnego z moralnością, nienawiścią, dobrem czy złem. Natura nie uznaje koncepcji dobra i zła w stosunkach między gatunkami. Jeśli lew zjada owcę to jest to dobre dla lwa i złe dla owcy. Jeśli owca ucieknie i lew głoduje to jest to dobre dla owcy i złe dla lwa. Tak więc jak widać to samo zdarzenie można jednocześnie nazwać dobrym i złym. Jest to rzeczą niemożliwą, bo w Naturze nie ma żadnych sprzeczności.
34. Instynkt prowadzący do seksualnego zjednoczenia jest częścią doskonałego mechanizmu Natury służącego przetrwaniu gatunku. Budzi się on we wczesnym okresie życia i często jest aktywny aż do późnego wieku. Nie może być tłumiony, a jego cel czyli reprodukcja, udaremniany. Trzeba zrozumieć, że nasze kobiety od tysięcy lat rodziły dzieci w młodym wieku. Obecnie, w celu dostosowania się i współzawodniczenia w obcej kulturze, kobiety zaprzeczają swoim obowiązkom i instynktom podyktowanym przez Naturę. Ucz się odpowiedzialności ale także rozumienia. Życie rasy ma swoje źródło w łonie kobiety. Ten, który chce oceniać musi najpierw zrozumieć różnicę pomiędzy tym, co jest dobre a co złe.
35. Homoseksualizm jest zbrodnią przeciwko Naturze. według Jej praw celem instynktownego dążenia do zjednoczenia seksualnego jest reprodukcja, a tym samym zachowanie gatunku. Niepohamowany instynkt seksualny mężczyzn musi być skierowany do kobiet w celu posiąścia ich. W parze z tym musi iść siła i moc, które niezbędne są do utrzymania kobiety.
36. Pornografia poniża i hańbi Naturę. Piękna naga kobieta to sztuka. Kamera między jej nogami to pornografia.
37. Jeśli mężczyzna nie będzie walczył aż do śmierci o swoją kobietę, jego rasa zginie. Każdy Biały mężczyzna cechujący się zdrowym instynktem czuje odrazę i rewulsję widząc Białą kobietę z mężczyzną innej rasy. Obecnie ci, którzy kontrolują media uczą, że jest to złe i że należy się tego wstydzić i zwalczać. Nazywają to rasizmem. Każdy -izm na przykład "nacjonalizm" oznacza sprzyjanie własnej rasie. Rasizm znaczy po prostu sprzyjanie i chronienie życia własnej rasy. Jest to być może najdumniejsze słowo jakie istnieje. Każdy człowiek, który sprzeciwia się tym instynktom występuje przeciwko Naturze.
38. Jeśli naród, kultura, rasa czy cywilizacja jest chora wtedy polityczne różnice zdań i tradycyjne wartości będą przez inkwizytorów, odznaczających się szowinistycznym patriotyzmem, nazywane i prześladowane jako haniebne zbrodnie.
39. Ludzie ignorujący swą przeszłość, kalają teraźniejszość i niszczą przyszłość.
40. Rasa musi czcić i szanować ponad wszystko tych, którzy oddali życie albo wolność dla swego ludu.
41. Lud czyli członkowie rasy stanowią Naród. Lojalność rasowa zawsze musi przekraczać geograficzne i państwowe granice. Jeśli ta prawda zostanie zrozumiana nastąpi kres bratobójczych wojen. Wojny nie mogą być toczone na korzyść innych ras.
42. Wodzowie narodu nie są władcami ale sługami i strażnikami. Ich celem nie może być zysk osobisty. Wybierajcie tylko tych, którzy nie mają żadnego interesu w gromadzeniu dóbr materialnych.
43. Wybierajcie i osądzajcie swoich przywódców. Ci, którzy dążą do ograniczenia władzy rządu są ludźmi dobrego serca i sumienia. Ci, którzy pragną wzmocnienia i rozszerzenia władzy są tyranami.
44. Żaden rząd nie może nigdy niczego nikomu dać nie odebrawszy uprzednio czegoś komuś innemu. Rząd jest ze swej istoty zalegalizowanym braniem. Rząd jest koniecznym obciążeniem pomagającym w utrzymaniu obrony narodowej i wewnętrznego porządku.
45. Konstytucja Narodu, czyli podstawowe fundamentalne prawo nie może być poprawiane żadną inną metodą jak tylko jednomyślną zgodą wszystkich zainteresowanych stron. W przeciwnym wypadku zostaną otwarte drzwi dla najbardziej niebezpiecznej formy rządów - demokracji.
46. W demokracji ci, którzy kontrolują media a tym samym umysły wyborców mają władzę o jakiej nie śnili królowie ani dyktatorzy.
47. Najprostszy sposób opisania demokracji: trzech ludzi w rządzie, każdy ma jeden głos. Dwaj z nich głosują , aby ukraść własność tego trzeciego.
48. Późniejsze stadia demokracji są wypełnione zagranicznymi wojnami, ponieważ każdy upadający system próbuje ratować się najeżdżając inne narody.
49. W demokracji to, co jest legalne mało kiedy jest moralne, a to, co moralne jest często nielegalne.
50. Z demokracją nierozerwalnie związany jest jakiś silny człowiek. Niektórzy nazywają go dyktatorem. Jest to jedyny sposób zaprowadzenia porządku w chaosie spowodowanym przez demokrację. Wybierajcie swoich silnych mądrze! Musi być on strażnikiem narodu z powołania. Musi dowieść, że jego jedynym celem jest zachowanie swego Ludu. Jego ostatecznym celem musi być zachowanie praw ustanowionych na podstawie doskonałych Praw Przyrody. Nie wybierajcie go na podstawie jego słów. Wybierajcie tego, który poświęcił wszystko w walce z tyranią, tego, który przetrwał i zwyciężył. To jest wiarygodny dowód jego wartości.
51. System władzy zrobi wszystko niezależnie od tego jak brutalnych czy skorumpowanych metod musiałby użyć.
52. Tyrania nie może być obalona bez użycia siły.
53. Ci, którzy popełniają zdradę ukrywają swoje czyny pod płaszczykiem patriotyzmu.
54. Propaganda jest głównym składnikiem wszystkich systemów władzy świeckiej i religijnej. Fałszywa propaganda jest głównym składnikiem systemów władzy bez zasad. Wszystkie systemy władzy usiłują przekonać ludzi, iż dany system jest dobry, sprawiedliwy, korzystny i szlachetny oraz warty uwiecznienia i obrony. Im propaganda jest bardziej szowinistyczna, tym bardziej podejrzane są jej prawdziwe cele i zamierzenia.
55. Władza polityczna jest stworzona i utrzymywana siłą.
56. System władzy świecki czy też religijny jeśli używa wzniosłych haseł patriotyzmu albo wymaga nadmiaru słów i retoryki do przekonania ludzi o swej wartości oraz do utrzymania się przy życiu jest zamaskowaną tyranią.
57. Propaganda jest usankcjonowaną i niezbędną bronią w każdej walce. Odwołanie się do uczuć, prostota, powtórzenia, zwięzłość to cechy, które zapewniają propagandzie sukces. jeśli ludzie wierzą w to, w co chcą wierzyć i jeśli wierzą w to, co uznają za korzystne dla siebie trafna propaganda musi odwołać się do interesów tych do których jest kierowana.
58. Tyrania uczy CO myśleć; wolni ludzie uczą się JAK myśleć.
59. Strzeż się ludzi, którzy powiększają swój majątek dzięki słowom. Szczególnie strzeż się prawodawców i duchownych, którzy przeczą Prawu Natury.
60. Patriota doprowadzony do lochów inkwizycji czy też pod topór egzekutorów będzie najgłośniej potępiany przez swych wcześniejszych przyjaciół i sprzymierzeńców. W ten sposób chcą oni uniknąć takiego samego losu.
61. Słodka Bogini Pokoju żyje pod skrzydłami Boga Wojny.
62. Podstawowe prawo Narodu ma do spełnienia dwa zadania. Po pierwsze musi wyrażać z bezbłędną i nieodwołalną tożsamość homogenicznej rasowej i kulturowej grupy tych, dla których dobra jest stworzona oraz po drugie dowodzić, iż ciągłe istnienie Narodu jest korzystne dla danej grupy.
63. Rasa albo kultura, która pozwoli, aby inni mieli wpływ lub kontrolowali niżej wymienione sfery ich życia zginie: organy informacji, system edukacji, instytucje religijne, biura polityczne, produkcje pieniędzy, system sądowniczo-prawny, instytucje kulturalne, życie ekonomiczne.
64. Sprawiedliwe prawa nie wymagają wyjaśnień. Są one nieodwołalne w swej prostocie i precyzji.
65. Słowo mówione jest w stanie pobudzić ludzkie emocje w o wiele większym stopniu niż słowo pisane. Dlatego właśnie rządzący tyrani w sposób bardziej gwałtowny reagują na zgromadzenia dysydentów niż na książki czy pamflety.
66. Organiczne prawo Narodu czy w ogóle jakiekolwiek prawo jak dokładnie tak słuszne i stosowne jak wola i siła, która je popiera.
67. Nieuzbrojony i nie wojowniczy Lud zostanie prędzej czy później w taki czy inny sposób zniewolony.
68. Niektórzy mówią, że pióro jest silniejsze od miecza. Prawdopodobnie mają racje. Ale mimo tego słowo bez miecza nic nie znaczy.
69. Tyranie są przeważnie budowane krok po kroku i starannie ukrywane i maskowane przy pomocy wzniosłej retoryki.
70. Różnica pomiędzy patriotą i terrorystą jest kontrolowana i ustalana przez mass media.
71. Sądy i oceny przywódców i strażników narodu muszą być zgodne z naturalnym prawem i rozumem.
72. Materializm jest czymś niegodnym i niosącym zniszczenie. Strażnicy Narodu muszą nieustannie ostrzegać i sprzeciwiać się materialistycznym nastrojom w Narodzie. Osiągnięcie w sposób uczciwy dóbr materialnych niezbędnych do życia rodziny na godziwym poziomie jest rzeczą właściwą i pożądaną. Wyzysk, szczególnie ten przybierający postać lichwiarstwa, jest siłą niszczącą Naród.
73. Materializm prowadzi ludzi do szukania sztucznego statusu poprzez majątek i własność. Prawdziwy społeczny status jest pochodną służby dla Rodziny, Rasy i Narodu.
74. Materializm prowadzi do zbytecznej konsumpcji, która w odpowiedzi prowadzi do pogwałcenia Natur i zniszczenia środowiska. Jest to nienaturalne zachowanie. Prawdziwi strażnicy Narodu muszą być odporni na niszczące działanie materializmu.
75. Funkcją sprzedawcy jest dostarczanie metod wymiany. Kupiec, który proponuje zbyteczną konsumpcję i materializm nie może być tolerowany.
76. Jedyną, zgodną z prawem, funkcją pieniądza jest bycie środkiem wymiany i utrzymywania wartości. Wszystkie inne sposoby używania pieniędzy takie jak inżynieria społeczna, spekulacje, inflacja i w szczególności lichwiarstwo są sprzeczne z prawem. lichwiarstwo pod każdym względem jest straszną zbrodnią i nie może być tolerowane.
77. Naród z arystokracją pieniądza, prawników i handlowców stanie się tyranią.
78. Oto najprostszy opis centralnego systemu bankowego opartego na lichwiarstwie: bankierzy żądają własności Narodu jako gwarancji przy udzielaniu pożyczek. Później trzeba oddać im więcej niż oni wcześniej pożyczyli. Tak więc ostatecznie bankierzy foreclose of the nation.
79. Lichwiarstwo, inflacja oraz wysokie podatki są kradzieżą przez podstęp niszczącą morale Narodu.
80. Dobra zdobyte bez wysiłku czy też uczciwej pracy są zazwyczaj źle używane.
81. Nic w Naturze nie jest statyczne. Albo coś rozwija się i wzrasta albo chyli się ku upadkowi i ginie.
82. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Nie można go żądać ani kupić.
83. Unikaj irytujących (vexatious) ludzi. Ich trucizna zatruje też i ciebie.
84. Samodyscyplina jest znakiem wartości człowieka.
85. Pogoda ducha pomimo niepomyślnego losu jest jedyną miarą człowieka.
86. Głupiec ocenia ludzi po ich słowach. Mądry człowiek ocenia innych po ich czynach i osiągnięciach.
87. W stosunkach pomiędzy ludźmi tak jak w przyrodzie reakcja jest odpowiedzią na każdą akcję. To, co my sadzimy będzie zebrane jeśli nie przez nas to przez innych.
88. Niżej wymienione rzeczy to pewne oznaki chorego lub umierającego Narodu. Jeśli zauważysz chociażby jeden z nich jest to dowód na to, że twoi strażnicy dopuszczają się zdrady:
1 mieszanie ras
2 niszczenie jedności rodziny
3 zbyt wysokie podatki
4 korupcja prawa
5 niewola i terror wobec tych, którzy chcą ustrzec Naród przed błędami
6 niemoralność, alkoholizm, narkomania
7 dzieciobójstwo (zwane powszechnie aborcją)
8 niszczenie waluty poprzez inflację albo lichwiarstwo
9 propagowanie obcych kultur oraz jednoczesne spychanie na bok kultury rodzimej
10 materializm
11 udział w zagranicznych konfliktach
12 strażnicy i przywódcy goniący za bogactwem i sławą
13 homoseksualizm
14 religia nie oparta na Prawie Natury

Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Mateusz Mężczyzna
^Recenzent
Recenzent
[ Klan Tokugawa ]
Mateusz
Wiek: 29
Dni na forum: 6.006
Plusy: 10
Posty: 2.892
Skąd: Mielec
Odniosę się do tych punktów potem, na razie mam pytanie:

Czy ktoś kto zgadza się z tymi spostrzeżeniami jest rasistą, dlaczego? Czy polskie prawo karze w jakiś sposób rasistów czy tylko jeśli promują oni swoje oglądy, a może wcale?

Obraz
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 35
Dni na forum: 6.297
Plusy: 10
Posty: 5.192
Skąd: Włocławek
Czy polskie prawo karze w jakiś sposób rasistów czy tylko jeśli promują oni swoje oglądy, a może wcale?
W teorii karany jest ten, kto publicznie znieważa ludzi ze względu na przynależność rasową/etniczną/narodową lub promuje taką formę rządów, która oparta będzie na różnych rodzajach terroru i dyskryminacji, w tym rasowej.
W praktyce media, tzw. autorytety, aktywiści i politycy lewicy i pseudo-prawicy usiłują zbudować społeczeństwo, które nie myśli w ogóle w kategoriach rasowych. Wyjątkiem w tym myśleniu jest promowanie odrazy do rasy białej i wszelkich aktów rzekomego i faktycznego jej rasizmu wobec innych ras, przy zupełnym pominięciu rasizmu ze strony innych ras, a nawet tworzeniu się typowo rasistowskich państw jak Izrael i wychwalaniu innego rasistowskiego państwa, tj. RPA, co jest ohydną hipokryzją. Polska też jest tego typu państwem: wparcie finansowe otrzymują organizacje mniejszościowe, podczas gdy wiele polskich tego wsparcia nie dostaje. Ponadto dyskryminuje się Polaków, a także resztę mniejszości przyznając z automatu 1 mandat w sejmie Mniejszości Niemieckiej. Mamy jeszcze to szczęście, że większość mniejszości w Polsce to mniejszości z europejskich kręgów kulturowych, więc one nam naszej tożsamości i odmienności nie zniszczą, ale należy też wciąć poprawkę pod to, że kultury europejskie są zdegenerowane tak samo, a nawet niektóre bardziej, niż polska. Wszak tam też mają swoich Najsztubów. Nie mówiąc o antysemityzmie, którego wyznawanie w domowym zaciszu jest promowane na zbrodnię przeciw ludzkości karaną najmniej ewaporacją. Żeby być trendy należałoby czuć wstyd z powodu bycia białym. Ja nie jestem trendy, wolę być zaściankowy i staroświecki. Brzydzę się tym nowym, lepszym światem. Nie wypada nawet powiedzieć prawdy, która by postawiła kogoś w niekorzystnym świetle, bo to też rasizm. Pewien australijski historyk napisał kiedyś, że Aborygeni nie wynaleźli koła i oczywiście to wywołało masę sprzeciwów ze strony tzw. antyrasistów. KLIK W Polsce za to, za błahostkę, bo przypomnienie iż rewizjonizm istnieje, dosłownie zniszczony przez Gazetę Wyborczą został Dariusz Ratajczak. KLIK
Później może sobie przypomnę więcej.

Czy ktoś kto zgadza się z tymi spostrzeżeniami jest rasistą, dlaczego?
Ciężko orzec. Może być, a może i nie być. Ale pewne jest to, że kto wyraża się z dumą w głosie o swoim pochodzeniu, ten jest narażony na łatkę rasisty.

Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Laru Kobieta
Super Saiyanin 4
Super Saiyanin 4
[ Klan Takeda ]
Laru
Wiek: 34
Dni na forum: 6.871
Plusy: 6
Posty: 2.801
Skąd: Łuków
Al Ed Upek napisał(a):
Ale pewne jest to, że kto wyraża się z dumą w głosie o swoim pochodzeniu, ten jest narażony na łatkę rasisty.
To jest wtedy patriota. Rasistą jest, tak jak to ująłeś:
Al Ed Upek napisał(a):
jest ten, kto publicznie znieważa ludzi ze względu na przynależność rasową/etniczną/narodową lub promuje taką formę rządów, która oparta będzie na różnych rodzajach terroru i dyskryminacji, w tym rasowej.
Leci mi tu filozofią Hitlera. Dużo gadania o czystości rasowej i takie tam. Nie podoba mi się to.

Z drugiej strony z niektórymi punktami się zgadzam.

Pytanie: Co to są Naturalne Prawa Kosmosu? Skoro są naturalne, to powinny powstać same z siebie. Znając życie to jakiś człowiek je opracował. To nie trzyma się kupy.

"Jego drogę spowija jedwab, odciski jego palców na rosie,
Mieszkańcy krain mroku pokornie się przed nim płożą.
Bękart Matki Natury odrzucony przez liście i potok
Obcy w obcym kraju, szuka pociechy w swych marzeniach."
Marillion "Grendel".

Denerwować się, to mścić się na swoim organizmie za głupotę innych.
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 35
Dni na forum: 6.297
Plusy: 10
Posty: 5.192
Skąd: Włocławek
Z którymi punktami się zgadzasz?

Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Laru Kobieta
Super Saiyanin 4
Super Saiyanin 4
[ Klan Takeda ]
Laru
Wiek: 34
Dni na forum: 6.871
Plusy: 6
Posty: 2.801
Skąd: Łuków
Oj, nie chce mi się znowu czytać, ale było o zakazie aborcji, że Bogu niekoniecznie muszą się podobać decyzje przywódców religijnych, punkt 8, 12, 13, 17, 25, 36, 42, 43, 58, 79, 80, 82, 83, 84, 86.

To tyle by było.

"Jego drogę spowija jedwab, odciski jego palców na rosie,
Mieszkańcy krain mroku pokornie się przed nim płożą.
Bękart Matki Natury odrzucony przez liście i potok
Obcy w obcym kraju, szuka pociechy w swych marzeniach."
Marillion "Grendel".

Denerwować się, to mścić się na swoim organizmie za głupotę innych.
Mateusz Mężczyzna
^Recenzent
Recenzent
[ Klan Tokugawa ]
Mateusz
Wiek: 29
Dni na forum: 6.006
Plusy: 10
Posty: 2.892
Skąd: Mielec
Nie wiem jak traktować te właśnie Naturalne Prawa Kosmosu, że lew je sarenkę czy może, że najpierw był wielki wybuch, potem planety, najprostsze organizmy - archeany i dopiero potem ludzie? Czy może to i to?

To ja może pojadę po dziesięć.

Od 10, bo wcześniejsze mnie odpychają.

10.
No tak pytanie kiedy naród nie jest pozbawiony "zdrowia duchowego i moralnego".
11.
Nie wymaga wyjaśnień? Żeby uznać czy coś jest prawdą trzeba czasem to wyjaśnić.
12.
No. Ale ludzie się jej boją.
13.
Nie są żałosne wg mnie. Niektórym starczy tylko nadzieja, żeby w coś uwierzyć innym trzeba więcej, wiara jest w życiu potrzebna. Może niektórzy będą w jakiś sposób cierpieć, ale zginąć? W jakim sensie?
14.
No.
15.
Nie, to zależy od człowieka.
16.
Myślę, że to prawda, że takie narody czy kultury można określić chorymi.
17.
No.
18.
Nie wiem, skomplikowane. Ale bardzo możliwe, że ma racje.
19.
Zginą, znów w jakim sensie? Jak mam to rozumieć? Zginie ich kultura czy oni sami czy nikt o nich nie będzie pamiętać?
20.
"Przeczy współczuciu". Człowiek w odróżnieniu od innych zwierząt potrafi współczuć, to go dowartościowuje i daje satysfakcje.
21.
Jakim znowuż ludobójstwem, po prostu będą mieszać się geny, ludzie będą inaczej wyglądać, będą wybierać czy chcą żyć w kulturze matki czy ojca. Mieszanie się genów jest "Naturalnym Prawem Przyrody" można to dostrzec wszędzie. Bakterie, żeby nie wyginęły wymieniają się genami, nawet bakteriami z innych gatunków. Więc Ten człowiek przeczy sam sobie, bo "Każda nauka czy religia, która przeczy Naturalnym Prawom Kosmosu jest fałszywa".
22.
Każdy ocenia pod tym względem, który chce.
23.
No. Powstają nowe rasy.
24.
No.
25.
Zginą, w jakim sensie?
26.
Trudno powiedzieć.
27.
Tyle, że dla niego jest to pójście do łóżka z Chinką. Ja człowieka za coś takiego nie mógłbym znienawidzić.
28.
Co? Jak Chinka da dupy Polakowi to wyjdzie Homo Sapiens, więc gatunek nie jest zagrożony, wręcz przeciwnie, jest silniejszy.
29.
No.
30.
No.

Obraz
picaZananasem
Super Saiyanin 3
Super Saiyanin 3
[ Klan Kutang ]
picaZananasem
Dni na forum: 4.951
Plusy: 2
Ostrzeżenia: 5
Posty: 1.186
Skąd: z Polski
Mateuszu ad. 11. Prawda jest prosta, dlatego zwykle nie wymaga wyjaśnień, choć jeżeli umysł nie jest wstanie pojąć prawdy, wystarczy dać jemu prosty przykład.
Fałsz z reguły jest rozwlekły temu właśnie, by ukryć swoją fałszywość - umysł przeciętnego człowieka gubi się w nadmiarze informacji, nie potrafi ich przekalkulować w 1 chwili, więc takiż "myśliciel" idzie na łatwiznę i przyznaje rację.

L-O-L R-O-F-L N-O-O-B F-A-G L-O-L


---
Powinienem był na początku wspomnieć, że odnoszę się do życia codziennego przeciętnego człowieka. O ruchu płyt tektonicznych czy też o fizyce kwantowej zbyt wiele taki osobnik nie słyszy, ani nie czyta.

"...nie pasuję do tej pedalskiej sztafety... “

Ten post był edytowany 1 raz, ostatnio zmieniony przez picaZananasem: 02.01.2011, 17:50
edhel Kobieta
Full Power SSJ
Full Power SSJ
[ Klan Takeda ]

Wiek: 33
Dni na forum: 6.830
Posty: 514
Skąd: Pluton
Cyceron ad. 11. A Ziemia jest płaska i nie krąży wokół Słońca. "Prawda" jest oczywista i prosta z perspektywy osób, które się na jej podłożu wychowali, jednakże - gdy mowa gł. o czymś poważniejszym - udowodnienie jej (zwłaszcza gdy leży ona na zupełnie innym "naukowym biegunie" i jest tym samym kontrowersyjna) często wymaga głęboko osadzonej polemiki/doświadczeń/badań/wyjaśnień/opisów tudzież odwagi do "kłótni".
Gdy se to wyjaśnimy, to prawda jest dla nas prosta i oczywista (być może do czasu). Zaaatem często by inni dostrzegli prawdę, to trzeba ją wyjaśnić, więc nie zgadzam się z tym, że "prawda nie wymaga wyjaśnień" - dla ludzi wymaga.

Fałsz natomiast sam w sobie może być zwięzły - zdanie nieprawdziwe, w które ktoś uwierzy (bo "tak jest"/nie mam zapatrywania pod innym kątem na temat/brzmi prawdziwie/nikt nie wyskoczył z niczym nowym). Może być również popierany błędnie interpretowanymi/wymyślonymi "faktami", tym samym nieco się rozwlekając - acz krótkie daje często pozór prawdziwości ("bo tego udowodnić nie trzeba")*

*często trzeba, jednak większość populacji zajmuje stanowisko "odbiorcy" a nie badacza i pomija ten szczegół.

Pozdrawiam.

-----
- pragnę nadmienić, że "nauka" nie oznacza zawsze spraw obcych przeciętnemu człowiekowi -> takie sprawy jak obrót Ziemi, grawitacja czy zaćmienie słońca (bo to nie tak, że czary mary czarnoksiężnik wyłączy światło swoją mocą - w co wierzono kiedyś) są rzeczami, o których uczymy się w podstawówce... I jakby nie próbując tego ująć dotyczą one życia codziennego.
- pragnę nadmienić przed nadmienionym wcześniej, że punkt ze "spostrzeżeń" nie ma wyszczególnień, takowoż winien imać się każdej "prawdy".

"Chciałbym stworzyć coś pięknego, aby poruszyć ludzkie serca.
Zawsze kiedy byłem smutny, przygnębiony muzyka mi pomagała.
Chciałbym stworzyć muzykę, która pomagałaby ludziom."
Yoshiki Hayashi

[img401.imageshack.us/img401/7939/ban1b.jpg]

Ten post był edytowany 3 razy, ostatnio zmieniony przez edhel: 03.01.2011, 22:59
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 35
Dni na forum: 6.297
Plusy: 10
Posty: 5.192
Skąd: Włocławek
Postaram się niżej skomentować wszystkie punkty. Zacznę symbolicznie, potem będę ten post edytował. Jakby temat stał się popularny, Madao, czy możemy się dogadać, że dopiszę też posta na końcu, jeśli pojawi się nowy polemizujący/dyskutujący/potępiający/popierający z moim? Oczywiście będziesz go wywalał po udzieleniu przez kogoś odpowiedzi.

27. Nienawiść do innych ras nie jest niczym konstruktywnym. Jednak separacja jest niezbędna do zachowania istnienia własnej rasy. Należy jednak nienawidzić czystą i doskonałą nienawiścią tych, którzy zdradzają własną rasę i oddają się praktykom prowadzącym do zniszczenia kulturowej i rasowej wyjątkowości danej rasy i narodu.
Czysty przykład. Po upadku apartheidu w RPA wzrosła przestępczość wśród Murzynów, oczywiście tłumaczenie się rasizmem raczej nie ma sensu - Biali byli również przymusowo odseparowani, a za seksualne wykroczenia karani byli ciężej. Argumentem przemawiającym za rasizmem Białych byłby polityczny status Murzynów, którzy nie mieli czynnego prawa wyborczego. Władze były po prostu białe, lecz tzw. bantustany, czyli osobne prowincje dla Murzynów, miały władze złożone właśnie z Murzynów. Mimo to dostęp do władz był ograniczony dla Murzynów, jednak pamiętajmy o tym, że to właśnie biała część kraju była zdrowsza, zamożniejsza, bezpieczniejsza, co świadczy na korzyść tezie Lane'a. Separacja przysłużyła się Białym, ich część rozwijała się lepiej od tej Murzynów i innych pomniejszych kategorii. Co do nienawiści, to chyba nie ulega żadnej wątpliwości, że wroga armia zasługuje na mniejszą pogardę niż dezerterzy i zdrajcy. Jako przykładem posłużę się Wielką Brytanią, w której Brytyjczycy wyraźnie się zradykalizowali przez politykę socjalną, z której korzystają w większej części nie-Biali imigranci. Drugą zmianą jest narastanie roszczeniowych postaw, często w pełni zamierzonych, wykalkulowanych i bezczelnych Białych Brytyjczyków, spośród których co leniwsi i głupsi wybrali łatwiejszą drogę. Duża część tamtejszego establishmentu nie robi z tym nic, a nawet postuluje pogłębienie tego stanu rzeczy, nie uważając ww. problemów za rzeczywiste bolączki. To samo tyczy się Francji, Niemiec, Skandynawii, Austrii, Holandii, Belgii i innych państw. Ponadto podobne problemy w różnym natężeniu występują poza Europą. Ponadto polityka ekonomiczna prowadzi do obniżenia liczebności Białej rasy, na rzecz innych, których populacja rośnie z powodu migracji oraz przyrostu. Nie tylko rasa jako kategoria biologiczna zostanie zepchnięta na boczny tor historii swoich krajów, ale także jako kategoria kulturowa, wręcz cywilizacyjna.
28. Koncepcja wielorasowego społeczeństwa gwałci każde Prawo Natury mówiące o zachowaniu gatunku.
Tu w zasadzie mógłbym dać poprzedni punkt. Choć wyjątkiem może być społeczeństwo w pełni liberalne ekonomicznie (eliminowany jest problem brytyjski) i niepoprawne politycznie, zarówno w warunkach dominacji białych władz, jak i innych. Partykularyzmy rasowe/kulturowe wyjdą jednak na wierzch relacji prywatnych, skąd mogą się jakimś sposobem przedostać do życia publicznego. Nie powinno się jednak lobbować w żaden sposób przyjaźni, czy wymieniania zalet/przywarów mniejszości, bo to doprowadzi do wzajemnej wrogości. Teoretycznie istnienie takiego społeczeństwa jest możliwe, ale moim zdaniem w praktyce to nie może istnieć.
40. Rasa musi czcić i szanować ponad wszystko tych, którzy oddali życie albo wolność dla swego ludu.
Ja bym tu wolał użyć słowa naród, choć wybitni innych narodów tworzący po części całość cywilizacyjnego dziedzictwa jakim się żywimy są też częścią nas, więc i im należy oddać szacunek. A oczywiście cywilizacja mieści się w ramach jednej rasy, tak jest akurat w przypadku naszej białej rasy. Lane wyraził się tutaj nieprecyzyjnie ograniczając się do jednego zdania albo w tak prosty i ograniczony sposób te zdanie rozumiał. Przez cześć i szacunek najczęściej rozumie się stawianie pomników, co oczywiście nie jest niczym złym(o ile dobrze dokona się wyboru bohatera, ale to tutaj nie jest ważne). Trzeba jednak pamiętać, że tworzy się wokół tego często nieprzyjemna i szkodliwa atmosfera, i tak wyświęca się Lecha Kaczyńskiego w pewnych kręgach, co wcale nie służy budowie jakiejś więzi międzyludzkich, do tego prowadzi do kłótni, a kłótnie nie służą dobrze. Błogosławionym ma być teraz Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II. To sprawa Kościoła, czy będzie wyświęcał, kogo, kiedy, za co. Nie potrafię zrozumieć postawy ludzi, którzy mając Jana Pawła II za autorytet, potrzebują jakiegoś podkreślenia tego autorytetu przez podniesienie rangi człowieka. Ludzie o tym rozmawiają, debatują, podniecają się, ale w tym czasie nic się nie zmienia, nawet sam stosunek do Jana Pawła II pozostanie taki sam. Traci się tylko czas i energię na zrobienie czegoś pożytecznego, np. dziecka.
Posłużę się prostym przykładem. Rodzina istnieje dlatego, że żyje razem, ma kilka pokoleń, gdzie starsze uczy młodsze, za co młodsi obdarzają ich szacunkiem. Kiedy więzi rodzinnych nie ma, rodziny się nie szanuje, a co za tym idzie, całego jej dorobku, dobrego imienia. Dzieci wychowane przez alkoholika-damskiego boskera i dziwkę nie będą się o nich troszczyć (oczywiście mogą, ale bywa różnie), pokradną z domu co się da, najstarszy syn * ojcu, uciekną i nie będzie ich w domu kiedy ojciec po pijaku zaksztusi się własnymi rzygami, a matka zarazi się AIDSem od jakiegoś Murzyna. Jeśli będzie to normalna rodzina, to dzieci będą uczciwie pracować, będą się uczyć, będą szanować swoją rodzinę, jej dom i własność. Rodzinne firmy będą zarządzane z troską i szacunkiem o pamięć o ojcu, a nie jako spadek na wódkę i koks po nadspodziewanie długo-żyjącym zgredzie. Jeśli w narodzie nie ma złych nawyków, jak ciągnięcie zasiłków, domaganie się jakichś bonusów, trzynastek, ochrony prawnej, parytetu, złagodzenia kar, publicznej poprawności to naród utrzyma się w dobrym zdrowiu. Spójrzmy na takich Francuzów, to lenie, cwaniaki i tchórze, którzy oddali swój kraj obcym. Przestali dbać o dobro najbliższe, czyli rodzinne, to i o narodowym się zapomina. Bo chyba nikt nie zaprzeczy, że człowiek, który okrada własny dom, nie okradnie innych z jego pieniędzy i nie siądzie na dupie, bo dla ludzi z jego wykształceniem nie ma pracy. Zmierzam do tego, że cześć i szacunek można oddać poprzez zwykłe, sumienne wykonanie tego, co każdy ma do wykonania i oczywiście duża w tym rola przypada rodzinom. A te tworzą naród. Oczywiście ważną rzeczą jest przedstawić dzieciom jakiś dobry wzór, zarówno rodzinny jak i spoza rodziny. Kiedy się człowiek nauczy z domu szacunku dla tych, którzy coś budowali, sam będzie to budował. Dziś niczego się nie szanuje i wszystko się wali.
50. Z demokracją nierozerwalnie związany jest jakiś silny człowiek. Niektórzy nazywają go dyktatorem. Jest to jedyny sposób zaprowadzenia porządku w chaosie spowodowanym przez demokrację. Wybierajcie swoich silnych mądrze! Musi być on strażnikiem narodu z powołania. Musi dowieść, że jego jedynym celem jest zachowanie swego Ludu. Jego ostatecznym celem musi być zachowanie praw ustanowionych na podstawie doskonałych Praw Przyrody. Nie wybierajcie go na podstawie jego słów. Wybierajcie tego, który poświęcił wszystko w walce z tyranią, tego, który przetrwał i zwyciężył. To jest wiarygodny dowód jego wartości.
Porządek w Atenach, choć jeszcze nie tych ostatecznie demokratycznych, zaprowadził tyran Pizystrat(z góry zaznaczam, bo może niektórzy nie będą wiedzieli - słowo tyran nie miało w antycznej Grecji takiego znaczenia jakie ma dla nas i dla Lane'a, podobnie jak wiele innych pojęć przejętych z greki), przeciw któremu lud się nie buntował, a morderstwo jego syna miało podłoże osobiste. Z bliższych nam czasów, generał Franco zaprowadził porządek po wielu latach zmian rządów, morderstw, detronizacji, przedwczesnych wyborów. Nam brakuje tylko morderstw, ale po Rosiaku może być już goręcej, oraz usunięcia prezydenta. Dzisiejsi demagodzy oczywiście próbują oczernić Franco, a rozwój Hiszpanii przypisać wejściu do EWG, od 1992 znanej jako Unia Europejska. Zasług polityki Franco na polu gospodarki nie podważył też w dyskusji członek MS, w dodatku nie byle jaki, bo naprawdę ogarnięty w temacie. I oczywiście, przykład najjaśniejszy - generał Pinochet. Należy pamiętać, że dyktatorzy mogą trafić się źli, jak Hitler. Ale to nie przeczy także tej tezie, Republika Weimarska była zdegenerowana, przekształciła się w III Rzeszę, przedwojenna Hiszpania (wojna 36-39) w frankistowską (trochę jednak cisnącą Katalończyków i Basków, lecz warto się zastanowić, czy to aby nie był lepszy sposób niż ten, który uprawia rządząca dziś w Hiszpanii PSOE Zapatero). Zdegenerowana była już przed zamieszkami i jest nadal dzisiejsza Grecja. W zdegenerowanych Niemczech narastają radykalne nastroje muzułmanów, a z drugiej strony wzmacnia się NPD. O naszym państwie też zbyt dużo ciepłych słów nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Druga część tezy, to bezdyskusyjna prawda. Ale trzeba rozumieć, kto jest dobry, a kto zły.
58. Tyrania uczy CO myśleć; wolni ludzie uczą się JAK myśleć.
Zacznę od tego, że telewizja w pełni niezależna od władz i służb specjalnych nadal będzie w posiadaniu osób różnego typu. Inteligencja, wiedza, doświadczenie, świadomość różnego rodzaju pomaga ludziom samemu wzbić się na wyższy poziom i tym samym uzyskać wolność od medialnego nacisku. To samo tyczy się wpływu gazet, internetu, radia, osób z otoczenia, edukacji, propagandzie etc. Wtedy człowiek stanie się wolny i wie jak myśleć. Tyrania w tym przypadku, w rozumieniu Lane'a, oznacza demokrację, w której media, szkolnictwo znajdują się pod ścisłym nadzorem państwa oraz te dyktatury, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 50. Ten punkt oczywiście jest prosty, pokrywa się z moimi poglądami na tę sprawę.
63. Rasa albo kultura, która pozwoli, aby inni mieli wpływ lub kontrolowali niżej wymienione sfery ich życia zginie: organy informacji, system edukacji, instytucje religijne, biura polityczne, produkcje pieniędzy, system sądowniczo-prawny, instytucje kulturalne, życie ekonomiczne.
W tym punkcie może zaznaczać się już narodowy socjalizm, lecz nie od razu nazizm jaki jest każdemu znany. Sam nazizm za sprawą telewizji, publicystyki, nauki i wychowanej na nich opinii publicznej kojarzy się z rasizmem, szowinizmem i zwłaszcza antysemityzmem, agresywną polityką zagraniczną, militaryzacją państwa i jego upolicyjnieniem(nie wiem, może to mój neologizm). Słowem nie wspomina tu o konieczności fizycznej eliminacji, a jedynie o gospodarczym, kulturowym odseparowaniu od środków kontroli życia ekonomicznego oraz środków opiniotwórczych. Zapewne mało kto tutaj powiedziałby coś o gospodarce III Rzeszy, prócz tego, że była nastawiona na rozbudowę armii i budowę infrastruktury służącej celom wojny, okupacji oraz kontroli podbitej ludności. Zaznacza się tu po prostu wpływ czynnika narodowego, który wytworzy model jedynej słusznej prawdy, na którą ja się mogę zgodzić, o ile będzie zgodną z tą, którą wyznaję ja. Jednakże może nie być zgodna z czyjąś, i nie ważne, czy ona jest dobra, czyli w moim rozumieniu zbieżna z moją, czy zła - rozbieżna, ale chodzi o jej jedyność. Jest wtedy narzucona przez ośrodek, który ma przewagę z samego faktu swojego istnienia, toteż ja jestem przeciwny upaństwowieniu mediów i szkolnictwa. Czy Lane jest, tego nie wiem, być może nie, lecz muszę przyjrzeć się temu bliżej. A także model gospodarki narodowej, która może rozwinąć się w 3 strony:
a)narodowy kapitalizm(w warunkach amerykańskich będzie to rasowy kapitalizm, bo Lane przecież był Amerykaninem), tu swoboda gospodarcza będzie duża, lecz wyłączony będzie korzystny dla gospodarki czynnik konkurencji ze strony obcych, co osłabi Naród/Rasę. Jeszcze nie aż tak mocno szkodliwy, bo nawet ci obcy mają dość sporą swobodę, jednak może rozwinąć się dalej w coś gorszego.
b)korporacjonizm, znany z faszystowskich Włoch oparty na przymusie współdziałania w ramach określonych korporacji zawodowych, co w jeszcze większym stopniu wyłącza konkurencję. Więcej nie powiem, gdyż o korporacjonizmie wiem stosunkowo mało i nie chcę strzelić żadnej gafy. Oczywiście korzystniejsze, wg Lane'a(o ile sam dobrze go tutaj zrozumiałem, a zakładam, że tak), warunki egzystencji w ramach korporacji będzie miała ludność rodzima.
c)narodowy socjalizm, niesprawiedliwy z faktu bycia socjalizmem, do tego wyłączający w stopniu co najmniej bardzo dużym konkurencję, która nie tylko osłabi Białych, których brak konkurencji z innymi rasami, a także ze współziomkami rozleniwi, pozbawi motywacji i konieczności konkurowania z obcymi. Obcy za to, w trudnych warunkach się rozwiną. To strzał w stopę dla Lane'a, poparty dobrym polskim przykładem - Pruska Komisja Kolonizacyjna przegrała z polskimi chłopami. Oczywiście Prusacy nie byli narodowymi socjalistami, jednak ten przykład obrazuje zmiany jakie zachodzą w ciężkich czasach. Jednakże należy pamiętać o sprzeciwie tego człowieka wobec wysokich podatków, co może go, mimo wszystko, oddalić od socjalistów.
Wracając jednak do mediów, obowiązkiem przedstawiciela Rasy/Narodu powinna być obrona prawdy np. przed roszczeniami muzułmanów, Żydów, Murzynów, z czym jest krótko mówiąc źle i w Polsce i na świecie. Rola państwa powinna ograniczyć się do tego poczucia sprawiedliwości, nie powinna wykraczać dalej.
Podsumowując, prawdą jest, że oddanie kontroli jest złe, jednak ja nie preferuję tej drogi, którą zdawałby się proponować Lane, chociaż też nie wiem, co on na to by powiedział. Trochę wątpię, że byłby internacjonalnym kapitalistą, chociaż facet był przekonany o wyższości Białych nad innymi i być może nie obawiałby się konkurencji. Niestety, nie znam jego poglądów gospodarczych, facet mógł być w najgorszym wypadku socjalistą. Uzupełnię to jeszcze.

Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD

Ten post był edytowany 6 razy, ostatnio zmieniony przez Al Ed Upek: 15.01.2011, 4:43
franqey Mężczyzna
Super Saiyanin 4
Super Saiyanin 4
[ Klan Asakura ]
franqey
Wiek: 37
Dni na forum: 6.739
Plusy: 3
Ostrzeżenia: 3
Posty: 2.643
Skąd: Danzig
Al Ed Upek napisał(a):
1. Każda nauka czy religia, która przeczy Naturalnym Prawom Kosmosu jest fałszywa.
2. Niezależnie od tego w jaki sposób ludzie pojmują Boga, Bogów czy też Siłę Kosmosu nie są w stanie zaprzeczyć, że Prawa Natury są wytworem i zamierzeniem tej właśnie siły.
3. Bóg i religia są odmiennymi, rozdzielonymi i często wchodzącymi w konflikt koncepcjami. Natura dowodzi boskiego planu. Dla ludzi Bóg jest twórczą inteligentną siłą. Religia jest tworem śmiertelników czyli już u podstaw jest skazana na omylność. Religia może przyczynić się do zachowania jak i też zniszczenia Ludu. Zależy to od struktury nadanej jej przez jej twórców, motywów działań wyznawców oraz od kaprysów sytuacji historycznych.
4. Najprawdziwszą formą modlitwy jest kontakt z Naturą. Nie wymaga on słów. Idź w opustoszałe miejsce, na szczyt góry podczas nocy, gdy bezchmurne niebo usiane jest gwiazdami, poczuj majestat i porządek nieskończonego makrokosmosu. Rozważ zawiłości równie nieskończonego mikrokosmosu. Zrozum, że z jednej strony jesteś poza możliwościami zrozumienia wielkości rzeczy a z drugiej jesteś potencjalnie wartościowy poza zrozumieniem jako ogniwo w łańcuchu przeznaczenia. Wtedy zrozumiesz w jaki sposób duma i jaźń mogą współistnieć z szacunkiem i czcią. Wtedy możemy znaleźć harmonię z Naturą a z harmonią przychodzi siła, pokój i pewność.
5. Świeckie systemy władzy chronią i promują te religie, według których istnieje życie po śmierci. W ten sposób ludzie uczeni są rezygnacji z walki przeciwko wrogom w tym życiu.
6. Historia świecka jak i religijna jest fałszywą bajką ułożoną w służbie fałszu i podtrzymywaną przez tych, którzy czerpią z tego korzyści.
7. Religia w swej najbardziej korzystnej formie jest symboliką Ludzi i ich kultury. Wielonarodowe religie niszczą sens wyjątkowości, unikalności oraz wartości potrzebne rasie do przetrwania.
8. To, co ludzie nazywają "nadnaturalnym" jest tak naprawdę "naturalnym' ale jeszcze nie zrozumianym albo nie odkrytym.
9. Proliferacja praw, która prowadzi do utraty wolności jest znakiem, i jest wprost proporcjonalna do duchowej choroby Narodu.
10. Jeśli Naród jest pozbawiony zdrowia duchowego i moralnego charakteru, rząd i ludzie bez zasad wypełniają tę lukę. Wtedy wolność prosperuje wśród wartości moralnych a tyrania rozwija się w moralnym rozkładzie.
11. Prawda nie wymaga wyjaśnień. Strzeż się rozwlekłych doktryn. Wielkie zasady są objawiane w zwięzłości.
12. Prawda nie boi się dochodzenia.
13. Bezpodstawne wierzenia są żałosne. Ludzie, którzy nie sprawdzą słuszności i efektów swoich wierzeń będą cierpieć lub zginą.
Zacznę może od tych paru punktów, bo odnoszenie się do całości na raz byłoby męczące. Przy okazji przypominam, że jestem katolo, i piszę jako taki.W zasadzie jestem w stanie przyjąć pierwszy punkt, pod warunkiem że przyjmie się również 8. W ptk. 2 już się zaczynają rozbieżności. Skoro człowiek jest częścią natury, oraz naturalne dla niego jest tworzenie systemów, politycznych, filozoficznych i religijnych (czemu chyba nie na się zaprzeczyć), punkty 11 i 6 wydają się nie naturalne, zatem wg ptk. 1 punkty 11 i 6 są fałszywe. Idąc dalej. Skoro nie da się zaprzeczyć że prawa natury są zamierzeniem i wytworem inteligentnej siły Boskiej, i że człowiek może to zauważyć, należy przyjąć, że siła ta może się w jakiś sposób kontaktować, i dać poznać ludziom. Bzdurą zatem wydaje się punkt 3, z którego wynika że religia zawsze jest tworem śmiertelników, czego nie można założyć. Więcej, na podstawie swojej natury, z której wynika jak już pisałem tworzenie systemów w celu poznawczym, jest poszukiwanie Boga właśnie w obrębie jakiegoś systemu. W anarchii nie ma poznania, gdyż burzy ona wszelkie poznanie, i pozostaje wraz z hipisami latanie z gołą fujarą wśród drzew, oraz punkty 11 i 4. Jednakże 12, zatem systematyzacja. Punt 5 jest tak nie konkretny i z dupy wyjęty, że go zwyczajnie pominę. 6 znów jest dążeniem do anarchii, w której nie ma wartości poznawczej, zatem nie może siłą rzeczy mówić nic o prawdziwości, bądź fałszowi. 7 to bełkot. Jeśli widzę że religia mojego narodu jest sprzeczna z punktem 1, to dalej mam się jej trzymać? 9 i 10 w zasadzie może być. 13 to teza bez pokrycia.

"I wówczas, jakby dla ostatecznego i nieodwołalnego pchnięcia mnie do upadku, zjawił się duch Przekory. Filozofia nie zdaje sobie żadnej z tego ducha sprawy. A jednak wieżę w to święcie, jak w istnienie własnej duszy, że przekora jest jednym z pierwotnych popędów ludzkiego serca - jedną z niepodzielnych, pierwiastkowych władz lub uczuć, które nadają kierunek charakterowi danego człowieka. Któż, popełniając czyn niedorzeczny lub nikczemny, nie dziwił się po stokroć tej prostej oczywistości, iż wiedział, że winien go był nie popełniać? Czyż pomimo doskonałości naszego rozsądku nie mamy nieustannych zakusów do naruszania tego, co jest Prawem, dla tej po prostu przyczyny, iż wiemy właśnie,że jest to - Prawo?"
Edgar Allan Poe "Czarny Kot"
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 35
Dni na forum: 6.297
Plusy: 10
Posty: 5.192
Skąd: Włocławek
Laru napisał(a):
Al Ed Upek napisał(a):
Ale pewne jest to, że kto wyraża się z dumą w głosie o swoim pochodzeniu, ten jest narażony na łatkę rasisty.
To jest wtedy patriota.
Może mnie do końca nie zrozumiałaś, chociaż może i zrozumiałaś. Wolę jednak dla pewności i wzajemnego zrozumienia stanowisk nadmienić, że nie mówiłem tylko i wyłącznie o pochodzeniu narodowym, ale też rasowym.

Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Mateusz Mężczyzna
^Recenzent
Recenzent
[ Klan Tokugawa ]
Mateusz
Wiek: 29
Dni na forum: 6.006
Plusy: 10
Posty: 2.892
Skąd: Mielec
Joe, wydaje mi się, że podchodzisz do tego zbyt politycznie. Popatrz na to z biologicznej strony.

27. Nienawiść do innych ras nie jest niczym konstruktywnym. Jednak separacja jest niezbędna do zachowania istnienia własnej rasy. Należy jednak nienawidzić czystą i doskonałą nienawiścią tych, którzy zdradzają własną rasę i oddają się praktykom prowadzącym do zniszczenia kulturowej i rasowej wyjątkowości danej rasy i narodu.
28. Koncepcja wielorasowego społeczeństwa gwałci każde Prawo Natury mówiące o zachowaniu gatunku.
Osobiście wydaje mi się, że miał on na myśli głównie krzyżowanie się ras. I, że powinno się nienawidzić osoby, które w sposób pośredni lub bezpośredni niszczą daną rasę, czyli m.in. właśnie osoby, które wg. mnie głównie uprawiają seks z innymi rasami. Bo np. nie podtrzymywanie kultury nie zniszczy tak szybko rasy jak krzyżowanie się z inną. Dlatego separacja jest potrzebna.

Co do pkt 28, to nie rozumiem dlaczego "gatunku" a nie "rasy". Gatunek przecież przetrwa nawet jeśli będą krzyżować się wszyscy ze wszystkimi przez wiele pokoleń. Indywidualność rasowa natomiast ulegałaby stopniowemu zanikowi.

Obraz
paint Mężczyzna
Super Saiyanin 3
Super Saiyanin 3

Dni na forum: 6.447
Posty: 1.031
Żaden z tych 88 punktów nie jest sprzeczny z czymkolwiek. A już tym bardziej z Prawami Natury, czy temu podobnymi. Naturą człowieka jest bycie tym, czym jest. To samo ze zwierzętami i innymi żyjątkami.

Według 88'ki ( ) działanie przeciwko swojemu gatunkowi, czy rasie jest sprzeczne z Prawami Natury, Nienaturalne. A w jaki sposób? Skoro Prawa Natury są Prawami Natury, to w jaki sposób człowiek może je w taki prosty sposób łamać, albo być z nimi w sprzeczności? Skoro bycie w sprzeczności z Prawami Natury jest takie proste, jak- dajmy na to- sex białego z murzynką, to dlaczego równie proste nie jest odwrócenie siły grawitacji, albo bezstratna zmiana energii cieplnej w elektryczną?

Nie wiem skąd to 88 się wzięło ale mnie to pachnie Hitlerowską propagandą.

Być może cała polityka "anty rasistowska" daje nam tylko tyle, że biały pokornie spuszcza wzrok w poczuciu winy przed murzynem pogardliwie nazywającym go "białasem". Ale to nie oznacza, że krzyżowanie ras i przenikanie kultur doprowadzi nagle do zagłady gatunku. Zagładzie może ulec tylko i wyłącznie obecna świadomość kulturowa (czy jak to tam nazwać), jednak z gruzów i chaosu skrystalizuje się zupełnie nowa.

Odmienności rasowe nie powstały dla żartu, albo dlatego, że "czarny" lepiej prezentuje się na pustyni, a "żółtek" wśród pędów bambusa. Są one podyktowane prawami ewolucji, a więc przeżyciem najlepiej dostosowanych. Tak samo ma się rzecz z odmiennościami kulturowymi. Inny krajobraz, flora, fauna, czynniki klimatyczne- wszystko to ma wpływ na sposób myślenia, a więc i na przekonania, wierzenia, całą kulturę populacji zamieszkującej dany obszar.

Nie ma to jak straszyć ciemny lud Europy, że "przylezą murzyny i nas wszystkich zjedzą", albo "po wstąpieniu do Unii Europejskiej będzie Sodoma i Gomora, chłopy będą miały po 3 żony, zobaczyta!!" (ten drugi przykład, to na prawdziwych wydarzeniach!).

Asymilacja kultur i ras na pewno będzie miała przejściowe negatywne skutki, ale po pewnym czasie cały system wróci do stanu równowagi, gdzie nikogo nic nie będzie dziwić.

Myślicie, że murzyn z afryki, albo biały z europy zachowają na długo sposób myślenia, jeśli nagle zamienią się miejscami? Murzyn zacznie myśleć kategoriami europejczyka, a biały kategoriami afrykańczyka.
Jedyne, czego musimy się obawiać, to właśnie okres przejściowy, kiedy każdy cwaniak chce jak najwięcej skorzystać na ignorancji i niewiedzy drugiego człowieka.

88'ka porusza i obnaża (miejscami) prawdziwe problemy naszego świata, ale nie robi tego po to, żeby nas uświadomić, ale aby przesłonić prawdę. Prawdę, że w rzeczywistości jest sprytną manipulacją, a elementy "prawdziwie prawdziwe" służą uwiarygodnieniu "prawdziwie nieprawdziwych".
Al Ed Upek Kobieta
"Deus Volt
Deus Volt
[ Klan Kutang ]
Al Ed Upek
Wiek: 35
Dni na forum: 6.297
Plusy: 10
Posty: 5.192
Skąd: Włocławek
Do skomentowanych 27,28 dodałem 50, 58 i 63.

Nigdy nie będę w 100 % szczęśliwy, bo spirytus ma 96 %.- mój kolega Marcin.
-Nadia, gdzie moje gacie?
-Nie wiem, pewnie do muzeum wzięli.
Panie Bolesławie, witamy w domu. Witamy całą ekipę czarnuchów z łańcuchami.
Nie oznacza to jednak, że byłem świniakiem pokroju Kwaśniewskiego, czy innego Komorowskiego, aż tak nisko nie upadłem. Chłopu trzeba dawać albo się nie dziwić. Chłopak wyczaił ją na skupie żywca. W sezonie tzw "świńskiej górki". Na imie jej było Teresa, Teresa z domu Bąk. Gonar wziął 2k kredytu na suple. xD
Grenardo Mężczyzna
Gekokujō
Gekokujō
Grenardo
Wiek: 38
Dni na forum: 4.891
Plusy: 2
Ostrzeżenia: 7
Posty: 1.691
Skąd: Smerfoland (pod Piłą)
Unifikacja jest wymuszana przez prawo naturalne. Waśnie pomiędzy rasami są skazane na niebyt. Przypominam II wojna światowa idea czystości rasy nad którą stał ten których chciał zlikwidować (zachowanie egoistyczne). Murzyni czy afro amerykanie też mają grubo. Czasy niewolnictwa. Ot co historia zrobiła między nami a czarnoskórymi. Inkwizycja. Eh.... jeszcze by coś się znalazło.
Wszelki religie tego świata są nam nie potrzebne. Gdyż większość popada w fanatyzm.
Japońce mają Shintoizm. To nie jest typowa religia ale filozofia. No i mamy też Buddyzm.

[ Dodano: 06.01.2011, 15:31 (po 6 minutach) ]
Zapomniałem dodać że Hitler nie tylko był egoistą ale i ksenofobem, cynikiem, obłudnikiem. Gdyż był żydem. Przypominam teraz, o doszukiwaniu się idei faszyzmu/nazizmu w DBZ (sayianie jako rasa aryjska) i komunizmu, np. w smerfach czy muminkah. Czytałem, że papa smerf był wzorowany na Stalinie i F. engels w jednej osobie. Zaś tata muminek jako najlepszy działacz partyjny.

To nie są moje wymysły. To prawda. Każde kreskówki wnoszą coś z komunizmu czy faszyzmu/nazizmu. Smutna prawda. Która jest głęboko zakorzeniona.
Thorik Mężczyzna
Full Power SSJ
Full Power SSJ
[ Klan Kaeshi ]
Thorik
Wiek: 17
Dni na forum: 5.769
Plusy: 1
Posty: 538

Obraz
„(..) czytanie książek i oprawianie ich to całe dwa, i to ogromne, okresy rozwoju. Z początku pomalutku uczy się człowiek czytać. Oczywiście nauka ta trwa wieki. Książkę rwie, szapie, brudzi, nie traktuje jej poważnie. Oprawa zaś świadczy o szacunku do książki, świadczy o tym, że człowiek nie tylko lubi ją czytać, lecz że traktuje ją poważnie.” Dostojewski Fiodor
Shounen
*SōheiMenos 「僧兵メノス」
SōheiMenos 「僧兵メノス」
Shounen
Wiek: 35
Dni na forum: 7.193
Plusy: 73
Posty: 15.282
Skąd: ふざけた時代
Gonardino napisał(a):
Przypominam teraz, o doszukiwaniu się idei faszyzmu/nazizmu w DBZ (sayianie jako rasa aryjska) i komunizmu, np. w smerfach czy muminkah.
[...]
Każde kreskówki wnoszą coś z komunizmu czy faszyzmu/nazizmu. Smutna prawda.
Pieprzysz w tym momencie.
Zauważ, że Smerfy są dobre (a kapitalistyczny Gargamel zły), a w przypadku DBZ to Saiyanie są tymi złymi i nie ma w tym nic smutnego.

Jeśli chodzi o filmik wyżej, to gość nie zna Muminków.

Ale nie mam zamiaru tutaj o tym dyskutować, proszę trzymać się tych 88 punktów, a nie, na Boga, wyjeżdżać ze Smerfami.

Regulamin Forum | AnimePhrases ~ anime & manga quotes | MAL | Twitter · YT
Mateusz Mężczyzna
^Recenzent
Recenzent
[ Klan Tokugawa ]
Mateusz
Wiek: 29
Dni na forum: 6.006
Plusy: 10
Posty: 2.892
Skąd: Mielec
31.
Pominę.
32.
To zależy. Wiadomo, że poprzez krzyżowanie zaniknie dana rasa, ale są jeszcze inne zagrożenia typu: wojny.
33.
O ile wiem, to współczucie zainicjował człowiek i żadne zwierzę nie czuje czegoś takiego. Widocznie więc, człowiekowi jest ono potrzebne, do poprawiania sobie psychicznego stanu. "Dzisiaj widzimy Białego człowieka płacącego tak wysokie podatki" podatki te ustalają politycy, a oni je ustalają, żeby zostali wybierani ponownie, więc o działa na ich korzyść. Każdy dba o siebie. Taka jest przyroda.
34.
Zgadzam się z tym, aczkolwiek obowiązki z czasem się zmieniają.
35.
Nie wiem, w końcu to natura stworzyła hormony, które u homoseksualistów się wydzielają, a u zwierząt też widać stosunki homoseksualne.
36.
No niech będzie.
37.
Mnie to tam w duszy nie szczypie jak widzę pornusa z czarnuchem i białaską. Mężczyzna powinien bronić kobiety. Ale jak nie obroni to rasa nie zginie, bo nie wymordują wszystkich.
38.
Pominę.
39.
Może.
40.
Prawda, trzeba pokazywać ludziom autorytety, trzeba pokazywać, że jeśli się odda życie za naród to nikt o tej osobie nie zapomni.

Obraz

Ten post był edytowany 1 raz, ostatnio zmieniony przez Mateusz: 08.01.2011, 15:23
Grenardo Mężczyzna
Gekokujō
Gekokujō
Grenardo
Wiek: 38
Dni na forum: 4.891
Plusy: 2
Ostrzeżenia: 7
Posty: 1.691
Skąd: Smerfoland (pod Piłą)
Więc taka. Zapoznałem się (wreszcie z tymi spostrzeżniami) I przedstawię wam moje wnioski.
A więc. Zgadzam się z większością. W szczególności z tymi pierwszymi. Ale mam wrażenie, że masz tendencje rasistowskie. W sumie to człowiek nie rodzi się zły czy dobry. To społeczeństwo naucza. Dosłownie i nie. Problem rasowy jest po to by go rozwiązać. Już z historii wiemy kto zaczął niewolnictwo z szerzeniem wiary katolickiej. Więc nie dziwie się czarnym, że mają do białych wyrzuty sumienia. Może się kiedyś to zmieni. Religie powinny obrać podłoże filozoficzne, a nie dosłowne. Twój sposób myślenia tak naprawdę dowodzi, że na tym świecie nigdy pokoju nie będzie. Wszyscy mieszkańcy ziemi tworzą to wszystko co mamy. Tylko chciwość, żądza, zazdrość nas niszczą. Pozdrowienia dla ksenofobów. Obyście już nimi nie byli. Bo inaczej, na marne Jezus wydał się na ukrzyżowanie za grzechy nasze. A zresztą to mit.
Wyświetl posty z ostatnich:
Strony: 1, 2  

Forum DB Nao » » » 88 spostrzeżeń
Przejdź do:  
DB NaoForum DB NaoAninoteAnimePhrasesDr. Slump
Powered by phpBB
Copyright © 2001-2024 DB Nao
Facebook