Poniżej znajdują się kody dla kilku dzwonków do komórek – oczywiście z motywami z Dragon Balla. Aby działały, należy wpisać w odpowiednim telefonie wybrany tekst w przeznaczonym do tego miejscu. Pamiętaj, że nie w każdej komórce jest taka możliwość. Nie gwarantujemy, że wszystkie kody są prawidłowe, gdyż nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, dlatego udostępniamy wszystkie, jakie znaleźliśmy.

Nokia

Dan Dan kokoro hikareteku

Tempo: 140

4- 4g2 4g2 8e2 8f2 8g2 8a2 4g2 4f2 4e2 4d2 4e2 4e2 8c2 8d2 8e2 8f2 4e2 4d2 4c2 4b1 4- 8a1 8a1 4c2 4a2 2g2 4c2 8d2 8e2 4f2 4e2 4d2 4c2 4.d2 8- 4c2 4b1 2c2

Tempo: 125

4g2 4g2 8e2 4f2 8g2 8a2 4g2 4f2 4e2 4d2 4e2 4e2 8c2 8d2 8e2 8f2 8e2 4d2 4c2 4b1 8a1 8a1 4c2 4a2 4g2 4c2 8d2 8e2 4f2 4e2 4d2 4c2 2d2 4c2 4b1 1c2

Tempo: 125/140

8b2 8g2 8d2 4b2 8g2 4d2 8b2 4c3 4a2 8- 8g2 8e2 8c2 4g2 8e2 4c2 8g2 4a2 4#f2 8- 8e2 8c2 8a1 4e2 8- 8g2 8e2 8c2 4g2 16- 8d2 8b2 4c3 4a2 8g2 4a2

Tempo: 140

4g2 4g2 8e2 8f2 8g2 8a2 4g2 4f2 4e2 4d2 4e2 4e2 8c2 8d2 8e2 8f2 4e2 4d2 4c2 4b1 4a1 4a1 4c2 4a2 4g2 8g2 4c2 8d2 8c2 4f2 4e2 4d2 4c2 2d2 16- 4c2 4b1 1c2

Tempo: 125

8#g2 8#g2 16f2 16#f2 16#a2 8#g2 8#f2 8f2 8#d2 8f2 8f2 16#c2 16#d2 16f2 16#f2 8f2 8#d2 8#c2 8c2 8- 16#a2 16#a2 8#c2 8#a2 4#g2 8#c2 16#d2 8#f2 8f2 8#d2 16#c2 16#d2 4#d2 8#c2 8c2 4#c2

Tempo: 225

4b1 4g1 4b1 4c2 2a1 16- 4a1 4#f1 4a1 4b1 2g1 16- 4g1 4e1 4g1 4a1 2c2 4b1 4a1 4g1 2b1 16- 4b1 4g1 4b1 4c2 2a1 16- 4a1 4a1 2d2 4a1 4a1 2g1 16- 4g1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 2b1 16- 4b1 4g1 4b1 4c2 2a1

Don't You See

Tempo: 140

4#c2 4e2 4.#g2 8- 4#f2 4e2 4#d2 4e2 4#f2 4b1 4b1 8- 4e2 4#d2 4#c2 4#d2 4e2 4a1 4a1 8- 4e2 4#d2 8- 4#d2 4#c2 4#d2 4#c2 4b1

Hitori janai

Tempo: 125

8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 4b1 4- 8b1 4c2 4d2 4- 8b1 4d2 4.g2 4#f2 8e2 8d2 8e2 4e2 4- 8g1 8g1 8a1 4b1 8b1 8c2 4b1 8a1 8g1 8a1 4g1 8- 8e1 8e1 8.g1 16- 4b1 8a1 8a1 8g1 8a1 4b1

Tapion's Theme

Tempo: 80

16c1 16- 16c1 16-4.f1 16c2 16- 16#a1 16- 16#g1 16- 4.#a1 16f1 16- 16g1 16- 4#g1 4#g1 16#a1 16- 16#g1 16- 4.g1 16c1 16- 16c1 16- 4.f1 16c2 16- 16#a1 16- 16#g1 16- 4.#a1 16f1 16- 16g1 16- 4.#g1 16#g1 16- 4g1 16f1 16- 16#d1 16- 2f1

Tempo: 80

8c1 8c1 4.f1 8c2 8#a1 8#g1 4.#a1 8f1 8g1 4.#g1 8.#g1 8#a1 8#g1 4.g1 8c1 8c1 4.f1 8c2 8#a1 8#g1 4.#a1 8f1 8g1 4.#g1 8#g1 4g1 8f1 8#d1 2f1

What's My Destiny

Tempo: 140

4- 8e2 8c2 8g1 4e2 8c2 4g1 8e2 4f2 4.d2 4- 8c2 8a1 8e1 4c2 8a1 4e1 8c2 4d2 4.b1 4- 8a1 8f18c1 4a1 4- 8c2 8g1 8e1 4c2 8a1 8c2 8e2 4f2 4d2 8c2 4.d2

Tempo: 125

8e2 8c2 8g1 4e2 8c2 4g1 8e2 4f2 4.d2 4- 8c2 8a1 8e1 4c2 8a1 4e1 8c2 4d2 4.b1 4- 8a1 8f1 8c2 4.a1 4- 8c2 8g1 8e1 4.c2 8a1 8c2 8e2 4f2 4.d2 8c2 4.d2

Tempo: 140

8a2 8f2 8c2 4a2 8f2 4c2 8a2 4#a2 4.g2 4- 8f2 8d2 8a1 4f2 8d2 4a1 8f2 4g2 4.e2 4- 8d2 8f2 8#a1 2d2 16- 32- 8f2 8c2 8a1 2f2 8c2 8a2 4#a2 4.g2 8f2 2.g2

It's You And Me (Giorgio Vanni)

Tempo: 125

8g2 8#d2 8g2 4#g2 4f2 8- 8#d2 8c2 8#d2 4f2 4d2 8- 8c2 8#g1 8c2 4d2 4g2 8f2 8#d2 4#d2 4f2 16#g2 4g2 8- 8g2 8#d2 8g2 4#g2 4f2 8- 8f2 8f2 8#a2 4f2 8g2 16f2 4#d2 4- 8#d2 8d2 4g2 8g2 8f2 4#d2 4f2 4g2

Ericsson

Cha-La Head-Cha-La

G#fDpaaG#fDpAaAg+DpdeFpGpFpGp+Cp+cbbagfA

+D+Db+c+d+e+D+CBABBgab+cBAG#Fpe#fg+E+dGpgab+CBAGApG#FG

+G+G+e+f+g+a+G+F+E+D+E+E+c+d+e+f+E+D+CB

+G+gp+G+gp+E+F+G+A+G+gp+F+fp+E+ep+D+dp+E+ep+E+ep+C+D+E+F+E+ep+Dp+Cp

What's My Destiny

+e+cg+E+cG+e+F+Dpp+cae+CaE+c+DBppagcApp+cge+Cppg+e+F+D+c+D

Motorola

What's My Destiny

4 B6 E3 C3 G3 E4 C3 G4 E3 F4 R4 R3 C3 R3 A3 R3 E3 R4 C4 R3 A3 R4 E4 R3 C3 R4 D4 R4 R4 R3 A3 R3 F3 R3 C3 R4 R4 R3 C3 R3 G3 R3 E3 R4 R3 A3 R3 C3 R3 E3 R4 F4 R4 R3 C3 R4

Siemiens

Dan Dan kokoro hikareteku

Gis3(1/8) Gis3(1/8) F(1/16) Fis(1/16) Ais3(1/16) Gis3(1/8) Fis3(1/8) F3(1/8) F3(1/8) Cis(1/16) Dis(1/16) F3(1/16) Fis3(1/16) F3(1/8) Dis3(1/8) Cis3(1/8) C3(1/4) Ais(1/16) Ais(1/16) Cis3(1/8) Ais3(1/8) Gis3(1/4) Cis3(1/8) Dis3(1/16) F3(1/16) Fis3(1/8) F3(1/8) Dis3(1/8) Cis3(1/16) Dis3(1/16) Dis3(1/4) Cis3(1/8) C3(1/8) Cis3(1/2)

G2(1/4) G2(1/4) E2(1/8) F2(1/8) G2(1/8) A2(1/8) G2(1/4) F2(1/4) E2(1/4) D2(1/4) E2(1/4) E2(1/4) C2(1/8) D2(1/8) E2(1/8) F2(1/8) E2(1/4) D2(1/4) C2(1/4) H1(1/4)

E3(1/8) C3(1/8) G2(1/8) E3(1/4) C3(1/8) G2(1/4) E3(1/8) F3(1/4) D3(1/2) p(1/8) C3(1/8) A2(1/8) E2(1/8) C3(1/4) A2(1/8) E2(1/4) C3(1/8) D3(1/4) H2(1/2) p(1/8) A2(1/8) F2(1/8) C2(1/8) A2(1/2) p(1/8) C3(1/8) G2(1/8) E2(1/8) C3(1/2) C3(1/8) E3(1/8) F3(1/4) D3(1/4) C3(1/8) D3(1/1) p(1/8)

Hikari no Will Power

2D(1/8) 2E(1/8) 2F(1/8) p(1/8) 2D(1/8) 2E(1/8) 2F(1/8) p(1/8) 2D(1/8) 2E(1/8) 2F(1/4) 2F(1/4) 2E(1/4) 2D(1/4) p(1/8) 2E(1/4) 2C(1/8) 1G(1/4) 2E(1/4) 2D(1/4) 2E(1/8) 2C(1/4) 2D(1/8) 2E(1/8) 2F(1/8) p(1/8) 2D(1/8) 2E(1/8) 2F(1/8) p(1/8) 2D(1/8) 2E(1/8) 2F(1/4) 2F(1/4) 2G(1/4) 2F(1/4) 2E(1/2) p(1/8) p(1/8) 2F(1/8) 2E(1/8) 2C(1/8) 1A(1/4) 2D(1/4)

What's My Destiny

E3(1/8) C3(1/8) G2(1/8) E3(1/4) E3(1/4) C3(1/8) G2(1/4) E3(1/8) F3(1/4) D3(1/2) C3(1/8) A2(1/8) E2(1/4) C3(1/8) A2(1/8) E2(1/4) C3(1/8) D3(1/4) H2(1/2) A2(1/8) F2(1/8) C2(1/8) A2(1/2) C3(1/8) G2(1/8) E2(1/8) C3(1/2) E3(1/8) F3(1/4) D3(1/2) C3(1/8) D3(1/2) C3(1/8) H2(1/8) E2(1/8) G2(1/8) A2(1/8)

Kącik fana ► Dzwonki do komórek
Dragon Ball Z (film 14): Bitwa bogów
STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE: POLITYKA PRYWATNOŚCI
Konnichiwa Saiyans-Zone
Anime Revolution Sprites Twierdza RPG Maker