Czas w DB odgrywa jedną z najistotniejszych ról. Niemal wszystkie wydarzenia są bowiem konsekwencją zdarzeń, które zaistniały w dalekiej przeszłości lub niedalekiej przyszłości. Przy czym nie zawsze wiadomo, co jest przeszłością, co przyszłością, a co teraźniejszością. Umiejętność odnalezienia się w rzeczywistości czasu świata Smoczych Kul wbrew pozorom nie jest taka prosta. A jej posiadanie jest niezbędne do właściwej interpretacji akcji Dragon Balla. Nie wystarczy bowiem stwierdzić, że istnieje czas akcji DB oraz alternatywna przyszłość, z której przybywa Trunks i Cell. Nie wystarczy stwierdzić, że istniała przeszłość, która wyraźnie wpływa na teraźniejszość. Dlaczego te stwierdzenie nie wystarczają? Ten artykuł pozwoli mi to wyjaśnić.

Najważniejszym problemem, z którym należy się zmierzyć, jest możliwość podróży w czasie. Jest to kwestia pierwszoplanowa, gdyż jej wyjaśnienie pozwoli odnaleźć się w omawianym problemie.

Podróże w czasie stawiają fanom wielkie zadania interpretacyjne. Pierwszym z nich jest ustalenie faktów – ukazanie wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w Smoczym Świecie, to znaczy tych wydarzeń, które dla części bohaterów stanowią przyszłość, a dla innych przeszłość. Mówiąc inaczej – umieszczenie tych wydarzeń na linii, osi czasu (przy założeniu, że taka oś rzeczywiście istnieje).

Wiemy, że przyszłość, z której przybywa Mirai Trunks, bezsprzecznie miała miejsce. Zatem wydarzenia opisywane przez chłopaka mają charakter faktów – wydarzyły się, toteż stanowią rzeczywistą historię świata, z którego przybył Trunks. Przeszłość Trunksa była więc rzeczywistą, a nie alternatywną, przyszłością świata Smoczych Kul. Dopiero podróż do przeszłości, a więc teraźniejszości DB, spowodowała powstanie nowej wersji przyszłości – tej, którą znamy z treści mangi. I to ta wersja rzeczywistości czasowej stanowi alternatywę przyszłości. Bez podróży Trunksa nie wydarzyłoby się nic, co znamy z treści DBZ – oczywiście po sadze Freezy. W momencie, w którym Trunks cofnął się w czasie, powstała bowiem nowa oś wydarzeń, nowa wersja przyszłości. Przyszłości, która w znacznym stopniu różnić się będzie od swojego pierwotnego wariantu.

Zmiany, które wywołała podróż Trunksa, były ogromne. Ale dotyczyły jedynie tej wersji przyszłości, którą podróż w czasie stworzyła. W tym momencie należy postawić drugie pytanie, a brzmi ono tak: czy Trunks mógł zmienić swoją własną przeszłość? Inaczej mówiąc – czy jego podróż, będąca dalekim skutkiem wydarzeń z historii, mogła wpłynąć na zmianę tych wydarzeń, zanim jeszcze powstały. Czy mógł zmienić historię świata, w którym żył?

Prawdopodobnie miał taką nadzieję. I być może zakładał, że tak właśnie będzie. Okazało się jednak, że podróż w czasie nie była w stanie przezwyciężyć praw natury – skutek nie mógł uprzedzić swojej przyczyny. Nie udało się zmienić przeszłości, cofnąć czasu. Jednak aktywny udział Trunksa w nowej wersji rzeczywistości, którą stworzył, miał poważny wpływ na przyszłość, z której Trunks przybył. Być może stworzył nawet jej kolejną wersję. Czy tak było? Oto kolejne ważne pytanie.

Aby znaleźć na nie odpowiedź, trzeba dokładnie przyjrzeć się postaci Cella. Trunks, kiedy po raz pierwszy cofa się w czasie, nie wspomina ani słowem o potworze. Wobec faktu, że mówił o każdym innym istotnym wydarzeniu i że nie miał powodów, aby utrzymać w tajemnicy istnienie Cella, należy przyjąć, że nie wiedział o jego istnieniu. Założenie to potwierdza manga DB. Cell wyruszył w przeszłość później niż Trunks, a na dodatek cofnął się do czasów wcześniejszych niż syn Vegety. Wydaje się więc, że musiał istnieć w przeszłości, którą znał Trunks. Czy tak było? Odpowiedź brzmi "nie". Dlaczego? Jak już wspomniałem wydarzenia w teraźniejszości DB, w których uczestniczył Trunks, odegrały istotną rolę w przyszłości Trunksa. W przyszłości, z której pochodził Trunks, Cell nigdy nie cofnął się w czasie, gdyż został zabity przez Saiyanina. Cell istniał w przyszłości Trunksa, ale nie mógł istnieć w historii tych czasów, gdyż nigdy nie użył zaprojektowanego przez Bulmę wehikułu, a przez to nie cofnął się w czasie.

Skąd zatem w teraźniejszości DB wziął się Cell? Skoro nie była to przyszłość Trunksa, to znaczy, że musiała, a przynajmniej powinna była istnieć jeszcze inna wersja przyszłości. Musiała istnieć taka przyszłość, w której Trunks zginął z ręki Cella, a potwór cofnął się w czasie. Istniała więc alternatywna przyszłość Cella. I ta przyszłość istniała tak samo jak przyszłość Trunksa. Czy aby na pewno? Do tej kwestii jeszcze wrócę.

Mamy więc w tej chwili, prawdopodobnie, dwie wersje przyszłości, które stykają się w jednym punkcie przeszłości. Pojawienie się Trunksa zmienia bieg wydarzeń związany z cyborgami. Jeszcze większy wpływ na te wydarzenia ma pojawienie się Cella. Zetknięcie się w teraźniejszości DB, a więc przeszłości Trunksa i Cella, dwóch odmiennych wersji przyszłości spowodowało wielkie zmiany. Obecność w teraźniejszości bohaterów z przyszłości jest kluczem do nowej wersji przyszłości świata Smoczych Kul. I obecność każdego z dwóch bohaterów – Trunksa i Cella jest równie ważna. I ta obecność, stanowiąca skutek wydarzeń z przyszłości, pozwala stworzyć dwie nowe wersje przyszłości oraz istnieć niezależnie od nich trzeciej.

Pierwsza wersja to ta, którą znamy z treści serii Z. Drugą jest przyszłość, do której wraca Trunks i w której zabija Cella. Trzecia to wspomniana już alternatywna przyszłość Cella. Jej istnienie może jednak budzić pewne wątpliwości, które spróbuję rozwiać.

W tym momencie rodzi się bowiem pytanie – czy powyższa teza nie stoi w sprzeczności z poprzednią – skutek nie może uprzedzić przyczyny. Należy tę kwestię dokładnie zbadać na przykładzie Trunksa. Młody syn Vegety zginął w przyszłości. Wiedział, że punktem wyjścia do tego zdarzenia będzie spotkanie z Cellem. Zatem spotkanie z Cellem jest przyczyną śmierci Trunksa, która stanowi skutek tego spotkania.

Mając tego świadomość, Trunks po raz kolejny zmienia bieg wydarzeń, ale tym razem uprzedza przyczynę swojej śmierci, przez co zaprzecza istnieniu skutków tego wydarzenia, które przecież zaistniało w przyszłości. Podróż Trunksa w czasie nie dość, że ma wpływ na przyszłość bohaterów DB, zmienia bieg wydarzeń w świecie – czasie Trunksa, to na dodatek rodzi kolejną wersję przyszłości – alternatywną przyszłość Cella.

W ten sposób skutki nie wyprzedzają przyczyn, a ich odróżnianie nie budzi większych problemów. Dzięki temu wszystkie wydarzenia, które mamy okazję oglądać w DBZ, przybierają też postać faktów.

Istnieje zatem więcej niż jedna wersja przyszłości. Przyszłości, która w pewnym momencie zmienia się w teraźniejszość. Zatem skoro może istnieć wiele wersji przyszłości, a na ich powstanie wpływ ma szereg często przypadkowych i niezależnych od siebie wydarzeń, to można przyjąć ostrożne założenie, że istnieje wiele wersji teraźniejszości. O wersjach teraźniejszości być może mówi Trunks (DB, t. 30, s. 138). I choć tej hipotezy nie da się udowodnić, to odrzucanie jej a priori może być poważnym błędem interpretacyjnym.

Na koniec chciałbym na chwilę zatrzymać się nad postacią Mirai Trunksa. Jest to bowiem prawdopodobnie najbardziej wyjątkowy bohater w całym Dragon Ballu. Dlaczego? Po pierwsze jest on jedyną osobą, która podróżując w czasie, odegrała jedną z głównych ról zarówno w przeszłości, jak i własnej teraźniejszości. Co więcej, jego podróże miały wpływ na powstanie innych wersji przyszłości. Ale nie te fakty czynią z Trunksa tak wyjątkową postać. Czymś, co wyróżnia go spośród innych, jest indywidualna historia. Trunks przeżył wydarzenia z różnych rzeczywistości czasowych. Przeżył własną historię, która nie wpisała się w historię czasów, z których pochodził. Jego własna, indywidualna historia może wręcz stanowić kolejną wersję czasu w DB. Przecież przyszłość, z której pochodził Trunks, nie przeżyła wydarzeń, w których chłopak miał udział. Jego historia była inna niż historia świata, z którego pochodził. A jednocześnie historia jego świata była jego własną historią. Trunks jako jedyny istnieje w przyszłości z dwiema różnymi wersjami przeszłości. Dla niego wydarzenia sprzed podróży w czasie, jak również będące jej konsekwencją, są równie prawdziwe i zaistniały w takim samym stopniu. Trunks łączy w sobie różne wersje przeszłości, które w równym stopniu stanowią jego indywidualną historię, a na dodatek swobodnie zmienia własną przyszłość. Te cechy, z punktu widzenia poruszanego problemu czasu i jego alternatywnych wersji, czynią Trunksa postacią niezwykle wyjątkową i niepowtarzalną.

Dai Kaiosama, 09.08.2007
Korekta: Shounen
powrót do "Teksty"
Dragon Ball Z (film 14): Bitwa bogów
STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE: POLITYKA PRYWATNOŚCI
Konnichiwa
Anime Revolution Sprites Twierdza RPG Maker