Świat Smoczych Kul jest światem niezwykłym. Jego wielkość i bogactwo, ukazane w treści DB, mogą budzić i z całą pewnością budzą fascynację wielu fanów. Ogrom tego świata zamknięto w trzech wymiarach. Każdy z nich jest ważny i stanowi podstawę do poznania świata Smoczych Kul. Fundamentem DB jest oczywiście manga autorstwa Akiry Toriyamy. Kolejnym elementem jest anime, które w dużym stopniu odzwierciedla wydarzenia znane z mangi, wzbogacając je jednocześnie o nowe epizody. Ostatnim z elementów są filmy kinowe. Filmy te są jednak elementem niezwykłym, wybijającym się spośród poprzednich dwóch. Z czym to jest związane? Naturalnie z ich treścią. "Kinówki" DB swą treścią ledwo nawiązują do wydarzeń znanych z mangi i anime. Co więcej, w wielu przypadkach zdają się zupełnie do nich nie pasować. Często trudno jest też odnaleźć konkretny punkt czasie DB, w którym można byłoby umieścić treść filmu kinowego. W związku z tym dużą popularność zyskała sobie teza o alternatywnym charakterze świata DB przedstawionego w filmach kinowych. Teza ta miała tłumaczyć wszystkie wątpliwości i rodzące się pytania. A tych przecież nie brakuje... Warto zatem przyjrzeć się tej tezie, by przekonać się, czy jest ona zgodna z rzeczywistością.

Zanim jednak przejdę do meritum problemu, chcę na chwilę zatrzymać się nad samym znaczeniem słów "alternatywny charakter świata DB". Co one tak właściwie oznaczają? Czy sugerują istnienie świata Smoczych Kul innego niż ten, który znamy? I czy w związku z tym świat DB jest światem wielu równoległych wymiarów, w których wydarzenia, występując niezależnie od siebie, jednocześnie wiążą się ze sobą w trudny do opisania sposób? A może słowa te oznaczają zupełnie coś innego? Może odpowiedź na pytanie o sens tych słów jest tak prosta, że aż banalna, i nie oznaczają one nic innego, jak tylko wyjaśnienie pomysłów scenarzystów filmowych? Jak zatem należałoby je rozumieć? Najlepszym sposobem ich interpretacji jest znalezienie złotego środka. Świat DB znany z filmów nie różni się od świata znanego z mangi czy anime. Nie jest on światem alternatywnym. Alternatywny charakter mają jedynie wydarzenia, które w nim zaistniały. Treść poszczególnych filmów kinowych zdaje się szukać odpowiedzi na pytania: co by było, gdyby wydarzenia znane z mangi i anime potoczyły się inaczej? co by było, gdyby wydarzenia potoczyły się właśnie tak? Dlatego spotykamy tu dobrze znanych nam bohaterów i wątki poruszane w mandze/anime – poszukiwanie Smoczych Kul, walka z cyborgami, legenda o SSJ czy Tenkaichi Budōkai, a jednocześnie poznajemy nowych bohaterów – zarówno dobrych, jak złych i zmagania Teamu Z z nowymi wyzwaniami. Treść filmów kinowych w wielu przypadkach rozwija motywy pojawiające się w mandze, wzbogacając je o nowych bohaterów, ciekawe lub nie epizody. W kilku przypadkach stanowią one novum i niemal zupełnie odseparowują się od treści mangi i anime. I tu właśnie leży klucz do rozwiązania zagadki o sposób rozumienia znaczenia słów "alternatywny charakter świata DB".

Choć pytań i wątpliwości odnoszących się do treści filmów kinowych Dragon Ball jest wiele, w swoim artykule podejmę próbę zmierzenia się z dwoma, według mnie, najbardziej istotnymi kwestiami. Najważniejszym i chyba jednym z najczęściej zadawanych pytań odnoszących się do treści "kinówek" jest pytanie o czas akcji. Mówiąc inaczej – kiedy dzieją się wydarzenia, które mamy okazję oglądać? Czy w ogóle można umieścić je w czasie akcji mangi/anime Dragon Balla? Przykłady kilku z nich, choćby filmów 10, 11 czy 12 serii DBZ mogą utwierdzić w przekonaniu, że nie da się tego zrobić. Tymczasem wspomniane pytanie nie powinno być w ogóle zadawane. Dlaczego? Z prostej przyczyny, wydarzeń przedstawionych w filmach kinowych nie należy umieszczać wśród wydarzeń przedstawionych w treści mangi lub anime. A co za tym idzie, nie należy umieszczać ich także w czasie akcji mangi i anime. Teza ta może wydać się dość ryzykowna, postaram się jednak przedstawić argumenty przemawiające za jej słusznością. Świat DB, mimo tego, iż został zamknięty w trzech różnych elementach, cechuje specyficzny uniwersalizm. Na czym on polega? Jak już wspomniałem, nie ma fizycznej różnicy między światem znanym z treści mangi, anime czy "kinówek", choć każdy z nich jest na swój sposób inny. W związku z tym każdy element świata Smoczych Kul charakteryzuje jedna, niezwykle istotna cecha. Jest nią indywidualny charakter przedstawianych wydarzeń, który ujawnia się w sposobie kreowania akcji. Indywidualizm ten polega zatem na tym, że w poszczególnych elementach świata DB występują wydarzenia, których nie mamy okazji zobaczyć w innym elemencie tego świata. Jednocześnie wszystkie części tego świata przeplatając się, wzajemnie się uzupełniają. I tak dla przykładu znany z treści "kinówki" motyw Martwej Strefy, swój finał znajduje w anime. Postać Cooli, który kontynuuje motywy znane z sagi Freezy, androidy 13, 14 i 15, które stanowią bardzo ciekawe rozwinięcie sagi androidów, czy w końcu LSSJ jako rozwinięcie wątku legendy o Super Saiyaninie. Wspomniane wątki, jak również wiele innych, uzupełniają wzajemnie treść wszystkich elementów świata DB, ale jednocześnie swobodnie występują niezależnie względem siebie. Wobec tego nie da się ich umieścić w ujednoliconym czasie akcji. Ten niezależny indywidualizm poszczególnych elementów świata DB, mimo jego uniwersalizmu, każe więc poddawać w wątpliwość sens pytania o umiejscowienie treści filmów kinowych w czasie akcji mangi czy anime. I nie chodzi tu o to, czy da się to zrobić, czy nie. Chodzi o to, że wobec wspomnianej swobody w kreowaniu akcji, nie ma faktycznej potrzeby, by tego dokonywać.

Kolejną ważną wątpliwością związaną z interpretacją treści filmów kinowych jest ich rzekoma nieścisłość. Mówiąc dokładniej – nieścisłość prezentowanych w nich wydarzeń. Czy ten zarzut jest słuszny? Tak, ale pod jednym warunkiem: punktem odniesienia musi być treść mangi i anime. A, co postaram się udowodnić, taki punkt odniesienia nie powinien być w ogóle brany pod uwagę. Dlaczego? Przez wzgląd na alternatywny charakter wydarzeń przedstawianych w filmach kinowych. Alternatywny względem mangi i anime.

Pojawienie się w "kinówkach" bohaterów takich jak Slug, przemiana FSSJ, Tullece, Broli, Paragus czy Coola w sposób oczywisty kłóci się z treścią pozostałych elementów świata Smoczych Kul – mangi i anime. Ale nieścisłość, jako taka, nie występuje. Jak już wspomniałem we wstępie, filmy kinowe podejmują próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie "co by było, gdyby..."? Zatem co by było, gdyby katastrofę na Namek przeżył ktoś poza Saichōrō i młodym Piccolo? Co by było, gdyby zniszczenie Vegety przeżyło więcej Saiyan, niż sądził Vegeta? Co by było, gdyby Freeza miał żądnego zemsty brata? Takich pytań można zadać znacznie więcej, można je niemal mnożyć w nieskończoność. Filmy kinowe w oparciu o indywidualizm ich treści i swobody kreacji ich czasu i miejsca akcji, starają się dać odpowiedzi na takie właśnie pytania. Jeśli zatem za punkt odniesienia dla interpretacji treści filmów kinowych przyjmiemy filmy kinowe DB, to nie można mówić o ich nieścisłości, bo stanowią one indywidualny, niemal niezależny element świata DB. Niezależny – alternatywny, ale ściśle związany z pozostałymi dwoma.

Na zakończenie tego krótkiego artykułu chcę raz jeszcze powtórzyć, że najważniejszą cechą świata Dragon Balla jest jego uniwersalizm. Uniwersalizm, który został przedstawiony w trzech zindywidualizowanych pod względem akcji, a także jej miejsca i czasu, wydarzeń. Najłatwiej dostrzec to na przykładzie filmów kinowych, ale dowody na potwierdzenie tej tezy znajdujemy też w anime – chyba wszyscy pamiętają starcie uczniów Mr. Satana z Cellem? Filmy kinowe wzbogacają i uzupełniają treść mangi i anime DB, tak samo jak anime rozwija i dopełnia treść mangi, a także jednego z filmów kinowych – Dragon Ball Z: Martwa Strefa. I na tym właśnie polega alternatywny charakter świata Smoczych Kul przedstawionego w filmach kinowych. Nie jest to inny świat, inny wymiar, alternatywna rzeczywistość. To dokładnie ten sam świat, który znamy z mangi i anime. Ale wzbogacony nową treścią i nowymi bohaterami.

Dai Kaiosama, 10.06.2008
Dragon Ball: Odrodzony jako Yamcha
STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE: POLITYKA PRYWATNOŚCI
Konnichiwa Saiyans-Zone
Anime Revolution Sprites Twierdza RPG Maker